Nasjonal sikkerhetsmåned

- Ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet, er grunnleggende forutsetning for at våre kunder, brukere og samfunnet ellers skal ha tillit til de tjenestene Helse Nord IKT leverer, sier adm. direktør Oddbjørn Schei.

Oddbjørn Schei, adm.direktør i Helse Nord IKT

- Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned i hele Europa. Helse Nord IKT skal bruke denne måneden blant annet til å oppdatere kompetansen på personvern/GDPR hos alle ansatte, sier Oddbjørn Schei.

I sommer kom det ny personopplysningslov i Norge, som implementerte EUs personvernforordning, også kjent som GDPR, som norsk lov. 

- Oppgaven med å etterleve dette regelverket er en løpende aktivitet, og et område hvor alle har et ansvar for å bidra, presiserer Schei.

Dette vil gjenspeile seg gjennom en rekke aktiviteter i Helse Nord IKT framover, i form av blant annet e-læringskurs i informasjonssikkerhet, oppdateringer av styrende dokumenter, endringer i daglige rutiner og innføring av nye systemer og tjenester, legger han til.