Mer funksjonell og sikrere løsning enn tidligere

Mobilt kontor er i drift

- Mobilt kontor er nå i bruk av både kliniske og administrative medarbeidere i Helse Nord, forteller Yngve Krogstad i Helse Nord IKT. En av dem er overlege Tom-Vegard Markussen, ved Røntgenavdelingen på UNN i Tromsø.

- Mobilt kontor avhjelper mangelen på arbeidsstasjoner for radiologer i avdelingen. Det er dermed mulig å gjennomføre en effektiv hjemmekontordag, erfarer Tom-Vegard Markussen, overlege ved Røntgenavdelingen på UNN i Tromsø. Røntgenbildene er anonymisert.

- Jeg bruker mobilt kontor hjemme, hovedsakelig til å granske og beskrive røntgenbilder eller forbedre tverrfaglig lungekreft demonstrasjon. Akkurat nå er vi to stykker i thoraxgruppen som veksler på å beskrive polikliniske røntgen av lungene annenhver uke, sier overlegen.

Han er ikke i tvil om at løsningen gir gevinst på flere områder.

- I stedet for å sitte igjen noen timer etter jobb på sykehuset eller bruke opp mot én time i transport til og fra jobb for å jobbe på kveldene, kan jeg nå i ro og mak gjøre jobben «ei dør fra stua» når det måtte passe andre gjøremål utover kvelden, sier Markussen fornøyd. Det gir meg fleksibilitet og mer fritid, og terskelen for å gjøre ekstra jobb er lavere.

Men han erfarer at autorisering, og dermed tilgang til sykehusets universitetsabonnement av internasjonale tidsskrift, ikke gjenkjennes. Dette gjør mobilt kontor foreløpig upraktisk til forberedelse av undervisning og selvstudie.

Utvikles videre

- Mobilt kontor er fortsatt en løsning med mindre funksjonalitet enn for eksempel en fullverdig radiologisk arbeidsstasjon innad i avdelingen – ikke alle funksjoner støttes ennå, medgir prosjektleder Roger Slettli Nymo.

Mobilt kontor i Helse Nord er windows 10-basert, og er en moderne plattform.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen, forteller tjenesteansvarlig i seksjon for arbeidsflate i Helse Nord IKT, Yngve Krogstad.

Helse Nord IKT utvikler derfor mobilt kontor videre, i godt samarbeid med helseforetakene i regionen.

- Erfaringen fra brukerne, er at løsningen er stabil og gjør arbeidsflyten bedre, forteller (prosjektleder Roger Slettli Nymo (fv.) og tjenesteansvarlig Yngve Krogstad i Helse Nord IKT. Prosjektet er nå overlevert til drift. Foto Kari H. Slaattelid.

Samtidig er det fokus på teknisk sikkerhet. Mobilt kontor har flere sikkerhetsnivåer, med kryptert disk og to-faktor autentisering med smartkort.

- Når kortet settes inn i maskinen, låses den lokale ID' en opp. Kort og kode viser at du er den du gir deg ut for å være. Dette er langt sikrere enn brukernavn og passord, forteller Roger Slettli Nymo, prosjektleder i Mobilt kontor.

Og løsningen legger til rette for å utvikle sikkerheten i det nye regionale prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet.

Kan brukes av alle pc-brukere

En som er svært fornøyd med løsningen slik den er idag, er controller i Helse Nord IKT, Jon Steffan Johansen. Han bruker mobilt kontor som eneste arbeidsflate.

- Det at jeg kan ha hele arbeidsplattformen tilgjengelig, gir meg en frihet og fleksibilitet som jeg ellers ikke ville hatt, smiler Johansen. Som småbarnsfar må jeg av og til løpe fra jobb og oppgaver på kort varsel. Da er det greit å ta med seg pc’ en og få fullført det jeg begynte på, litt senere.

- På en vanlig arbeidsuke har jeg stort behov for tilgang til dokumentasjon lagret på interne systemer som mapper og webapplikasjoner, når jeg er i møter og andre fora, forteller en annen bruker av mobilt kontor, prosjektleder i Helse Nord IKT, Arne Magnus Sandvik. Tidligere har han benyttet VPN-løsninger for tilgang, noe som for han ikke har fungert helt tilfredsstillende.

- Jeg har hatt mobilt kontor i omtrent en måned, og mener arbeidsdagen min har blitt mer effektiv, konkluderer Sandvik.

- Hovedmålgruppen var jo i utgangspunktet brukere i Helse Nord som er mye på farten mellom kontorer og på reise,  såkalte mobile brukere, oppsummerer prosjektleder Roger Slettli Nymo. Det vi ser i større grad, er at dette er en løsning som kan brukes av alle pc-brukere i Helse Nord.

Mer om prosjektet Mobilt kontor