Vellykket itSMF-konferanse i Bodø

Mellom barken og veden

I løpet av to dager i oktober har det foregått nettverksbygging og kunnskapsdeling blant IT-folk i nord, i regi av IT Service Management Forum (itSMF).

Arr. komiteen, f.v. Ragnhild M. Arnesen (Helse Nord IKT), Hege Beate Thomassen (Skatteetatens IT- og servicepartner), Anita Storstrand (Skatteetatens IT- og servicepartner), Anita Toftesund (Helse Nord IKT) og Gunhild Sivertsen Sørvig (Helse Nord IKT).

​itSMF Nordland har vært et aktivt lokallag i mange år, men har i de siste årene ligget brakk. Noen driftige kvinnfolk fra nord hadde lenge ønsket å gjøre noe med dette, fordi de ønsket seg et større miljø og muligheter til å lære av hverandre. Som et initiativ til å komme i gang, arrangerte de en liten konferanse i Bodø i oktober. Tema var IT-avdelingen mellom barken og veden. 

 

Arrangert i Bodø

 

Smidige utviklingsløp

Bodø kommune ved Frode Nilsen, startet konferansen med foredrag om digitalisering i smartbyen Bodø. Her fikk deltakerne høre om digitaliseringsstrategi og digitaliseringsprinsipper, samt pågående digitaliseringsinitiativ i kommunen.

Camilla Falch og Torkel Buarøy fra Brønnøysundregistrene, fortsatte med betjeningskonseptet i Altinn. De fortalte om smidige utviklingsløp og månedlige releaser i Altinn, og hvordan brukerstøtte har skrudd seg for å betjene sluttbrukere, tjenesteeiere og leverandører.

 

Kristine Steinsvik, Helse Nord IKT satte fokus på kontraktsbevissthet ved innkjøp

Kristine Steinsvik fra Helse Nord IKT, satte fokus på kontraktsbevissthet ved innkjøp.

 

Neste på programmet var kontraktsbevissthet og oppfølging av leverandører i Helse Nord IKT. Kristine Steinsvik fortalte om reisen til det fokuset Helse Nord IKT har i dag, og utfordringene som har vært og som fortsatt er.

Nødvendig med forankring

Siste foredrag på første dag av konferansen, handlet om hvordan Forsvarsbygg nå gjør en restart på ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Ronny Eliassen og Esben Pedersen tok oss igjennom en reise fra 2009 og fram til i dag.

Forsvarsbygg prøvde seg tidlig på innføring av ITIL-prosesser, men uten forankring fra ledelsen. Nå er de i full gang på nytt, men med et mye større fokus fra ledelsen. Og alle ønsker å bidra.

Støtter styring av tjenestene

Hege Beate Thomassen og Anita Storstrand fra Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) åpnet dag to av konferansen, og presenterte Endrings- og releaseprosessen i SITS. De har gått fra to releaser i året til et fem ukers løp, der det stilles strenge krav til utvikling, testing og produksjonssetting.

Siste foredrag var fra Helse Nord IKT ved Ragnhild Mellem Arnesen og Anita Toftesund, som fortalte om hvordan de har jobbet med tjenestestruktur og prosessorganisering. Også her fikk deltakerne høre om viktigheten med, at ledelsen har fokus og støtter opp om arbeidet. I tillegg har de gjort en del arbeid i Service Manager-verktøyet, for å støtte opp om tjenestestyringen og prosessene i Helse Nord IKT.

 

Deltakerne på itSMF

 

Totalt var det 34 påmeldte til konferansen. Alle var enige om at det var vel anvendte dager i Bodø. Nye nettverk er bygget og initiativ til videre arbeid er satt i gang.

I Bodø er det foreløpig ikke konstituert noe lokallag. Men det er valgt ut fire bedrifter - Bodø kommune, Nasjonalbiblioteket, Altinn og Forsvarsbygg - som stiller med ressurser for å planlegge neste treffpunkt.