Livsviktig IKT i pandemi

12.mars 2020 ble alle ansatte i Helse Nord IKT sendt på hjemmekontor, samtidig som det måtte jobbes for fullt for å bidra til at sykehusene skulle fortsette å fungere best mulig i den nye situasjonen.

Bilde av lege med munnbind og ipad
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

​- Jeg varslet styret om at 2020 var et tapt år for oss, forteller administrerende direktør i Helse Nord IKT, Oddbjørn Schei. – Heldigvis tok jeg feil. Vi leverte et svært godt år i 2020. Produksjonen gikk opp, sykefraværet gikk ned og vi løste mange hasteoppdrag som kom som en konsekvens av koronasituasjonen.

Hasteoppdrag og nye løsninger

Oddbjørn Schei forteller at planer og prioriteringer måtte endres.

Bilde av Oddbjørn Schei

Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord IKT

- Enkelte IKT-tjenester måtte framskyndes, prosjekter omprioriteres, utstyr måtte skaffes til veie og distribueres. Alt dette med våre medarbeidere på hjemmekontor.

I tillegg til normal drift, kom det spesielle behov fra helseforetakene som måtte løses, og flere hasteoppdrag, som en konsekvens av koronasituasjonen.

- Vi har blant annet etablert utvidet kapasitet for hjemmekontor i hele Helse Nord med 1500 mobile kontor, økt kapasitet på Citrix og mulighet for virtuell PC (VDI) hvis andre løsninger ikke strekker til. Slik kan de som har muligheten til det, også klinikere, jobbe hjemmefra, sier Schei.

- Videre har vi hatt hasteoppdrag tilknyttet laboratorievirksomheten, spesielt mikrobiologi, for å sikre testkapasitet og vakt for aktuelle systemer.

Oddbjørn Schei forteller at Helse Nord IKT også har lagt til rette for videokonsultasjoner med Whereby, hvor linken til konsultasjonen kan sendes til pasienten via Helse Norge eller på epost. - Dette var i startfasen fra før, men ble fremskyndet på grunn av pandemien, sier Schei.

- Microsoft Teams med telefoni-samhandlingsløsning ble hasteinnført for Sykehusapotek Nord, Helse Nord RHF og Helse Nord IKT. Primært ble dette gjort for å avlaste regional Skype. Finnmarkssykehuset er i gang med innføring av Teams, og UNN og Helgelandssykehuset har en pågående pilot for det samme, sier Schei.

- Også løsninger for ivaretagelse av mobile enheter (EMM-løsning) ble hasteinnført fordi det ble oppdaget en svakhet i eksisterende epostløsning for mobiltelefon og nettbrett, forteller Oddbjørn Schei.

Covid-19 møtene som er kommet for å bli

For å fange opp sykehusenes behov i den nye situasjonen, ble det raskt opprettet et fast møte mellom Helse Nord IKT og bestillerne i foretakene. – Vi så behovet for hyppigere kontakt og involvering av flere, sier seksjonsleder for kundeoppfølging Sture Nyhagen, avdeling for Kunde- og service i Helse Nord IKT.

Bilde av Sture Nyhagen

Sture Nyhagen, seksjonsleder kundeoppfølging, Helse Nord IKT

Nyhagen forteller at det som tidligere var en-til-en kontakt mellom kundeansvarlig og bestiller hos foretakene, i tillegg til to årlige samlinger, først ble til daglige møter, deretter ukentlige møter. – I møtene deltar også andre miljøer i sykehusene ved behov, sier Nyhagen.

Bestillerne i foretakene opplever den nye møtestrukturen som en forbedring. – Mange av systemene vi bruker, eller tjenestene vi mottar, er regionale og dermed aktuelle for alle foretakene, sier Heidi Merete Jacobsen, seksjonsleder E-helse og IKT-forvaltning ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

- Covid-19 møtene har gitt oss en felles arena for informasjon, kunnskapsdeling og diskusjon om aktuelle tema. Vi får anledning til å møte flere fra Helse Nord IKT som gir oss informasjon og som vi kan ha dialog med. Dette er klart en forbedring av samhandlingen mellom oss og Helse Nord IKT, og med de gode erfaringene har vi valgt å fortsette møteserien, forteller Jacobsen.  

- Vi ser disse møtene som et eksempel på hvordan korona har tvunget oss til å tenke nytt, sier Sture Nyhagen. - Covid-19 møtene har ført til en mye bedre og tettere samhandling, og møtestrukturen har kommet for å bli. 

Kry over medarbeiderne

At koronasituasjonen har tvunget frem nye måter å jobbe på, er administrerende direktør Oddbjørn Schei enig i.

- Det har vært et år som ikke ble etter planen, men som også har resultert i noe positivt. Økt bruk av teknologi og videokonsultasjoner er en klar forbedring, også for pasientene, sier Oddbjørn Schei. – I Nord-Norge, med sin voldsomme geografi og tidvis ustabile vær, er teknologi med på å redusere avstanden mellom folk og å gjøre spesialisthelsetjenester tilgjengelig uten fysisk oppmøte. Teknologi er med på å løse fremtidens utfordringer, som denne pandemien har vist oss.

- Jeg er kry over hva mine medarbeidere i Helse Nord IKT har fått til dette året på hjemmekontor, med en arbeidsdag som ble veldig annerledes enn planlagt, sier Oddbjørn Schei.