Leder for Skytjenester på plass

Skytjenester etableres som ny seksjon i Helse Nord IKT fra 1. oktober 2018. Sigurd From, avdelingsleder for Tjenesteproduksjon, er svært fornøyd med at leder for seksjonen kommer fra egne rekker i Helse Nord IKT.

- Første del av tiden nå for meg som leder, er å etablere et godt team av kompetente medarbeidere, sier Bjørn-Tore Nikolaisen. Til høyre, Sigurd From.

​- Vi la vekt på god teknisk fagkompetanse og ledelsesbakgrunn, når vi vurderte kandidatene til stillingen. Bjørn-Tore kom best ut i totalvurderingen av søkerne som var til intervju på stillingen som seksjonsleder, og er godt faglig kvalifisert, forteller Sigurd From, leder for avdeling for tjenesteproduksjon.

Bjørn-Tore Nikolaisen er sertifisert på VMware SDDC, og har lederbakgrunn fra forsvaret både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere var han prosjektleder for Sentralt kjøremiljø i Helse Nord IKT. Prosjektet hadde som formål å standardisere, harmonisere og konsolidere IKT-infrastruktur i Helse Nord.

Ny seksjon for skytjenester

Han skal lede en ny seksjon som skal drifte og forvalte Helse Nord sin skytjeneste, basert på et programvaredefinert datasenter fra VMware.  

- Tjenesten tilbyr samme funksjonalitet til IKT-brukerne i Helse Nord, som en allmenn tilgjengelig skytjeneste (public cloud) ville gjort, sier Bjørn-Tore Nikolaisen, som  ser fram til å videreutvikle plattformen og de mulighetene som ligger i denne. 

- Det er flere tekniske grunner for at vi velger en egen skyløsning, legger Sigurd From til. Enkelt sagt har vi ved etablering av en privat tilgjengelig skytjeneste (private cloud), best mulig kontroll på dataene i Helse Nord.

Rustet for framtiden

- Vi bygger oss opp, slik at vi blir bedre rustet til å møte dagens og morgendagens behov på en god måte. De ansatte i Helse Nord IKT vil merke dette, sier From. Blant annet ved at tjenesteteamene selv kan bestille og administrere sine infrastrukturtjenester, og etter hvert også nye tjenester som er en del av skytjenesten.

- På den måten vil bruk av selvbetjening avlaste driftspersonalet og frigjøre tid, som vi kan benytte til å innovasjon og utvikling av nye løsninger som etterspørres i dag og framover – både fra sykehusene og fra egen organisasjon, supplerer Nikolaisen.

Del av en langsiktig strategi

- Med seksjonsleder på plass, skal vi ta en endelig beslutning på hvem som skal jobbe i seksjonen.  Vi jobber med en intern omrokkering av medarbeidere i Tjenesteproduksjon, og seksjonen skal være operativ fra 1. oktober når det formelle er avklart, forteller Sigurd From.

Arbeidet vi nå gjør, er en del av en langsiktig strategi for Tjenesteproduksjon og Helse Nord IKT, legger han til.

- Seksjon for skytjenester blir nok kjernen for en framtidsrettet infrastruktur i Helse Nord, og er en god måte å operasjonalisere investeringene vi har gjort gjennom prosjektet Sentralt kjøremiljø i Helse Nord, avslutter From.