Ledelse handler ofte om endring

Som andre teknologiorganisasjoner, må Helse Nord IKT forholde seg til store endringer nærmest kontinuerlig. Det stiller også større krav til lederne sin evne til endringsledelse.

- Kongstanke er Ibsens sentrale lederbegrep. Vi relaterer dette til moderne faglig perspektiver om ledelse, sier Steinar Bjartveit (fra høyre, rad 2). Her med lederne i Helse Nord IKT. Foto Kari H. Slaattelid

- Ledelse handler om å ville skape noe, etterlate seg noe av verdi. Ledelse kan derfor ikke adskilles fra personen som fyller lederrollen, mener Steinar Bjartveit, kursholder for Helse Nord IKT i organisasjons- og lederutvikling. 

Han mener det beste lederskapet ikke nødvendigvis skjer i vår tid.

Folk har utrettet storverk før. Kan et kongsemne ta kongsgjerningen på seg, som han kan ta kongskåpen på? Slik spør Ibsen en tvilende lederkandidat Skule, i sitt stykke Kongsemnerne.

Håpet til Henrik Ibsen var å løse lederskapets gåte.

 

Ibsens sentrale lederbegrep

 

Og Steinar Bjartveit lykkes godt med å engasjere en noe avventende, hovesaklig ingeniørbasert, utvidet ledergruppe fra Helse Nord IKT. Dette gjør han ved å kombinere klassiske perspektiver, akademisk tyngde og mulighet for refleksjon over egen praksis.

Kursholderen lar Henrik Ibsen være rammen for moderne lederutvikling. Hans stykke Kongsemnerne overlapper forbausende mye, med hva moderne ledelsesteorier drøfter. Skules dilemma der han har tatt lederskap, men ikke helt vet hva han vil med det, berører de fleste sentrale spørsmål om ledelse.

- Kongstanke er Ibsens sentrale lederbegrep, og viljen til å skape noe er bevegelsen som driver det hele. Vi relaterer dette til moderne faglige perspektiver om ledelse, forteller Bjartveit.

- Dette er nyttig. Diskusjonene er interessante og relatert til vår egen organisasjon, og gruppearbeidet tar utgangspunkt i den enkelte sine lederutfordringer, sier Sigurd From, nyansatt avdelingsleder for Tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT.

Times change. People don´t

- Imidlertid holder det ikke med kongstanken. Du må også evne å realisere den, fortsetter Steinar Bjartveit. For det skjer ikke av seg selv. Ledelse handler ofte om endring.

I noen perioder oppstår det sterkt press på ledere, om å føre organisasjonen sin gjennom turbulens og nyskaping. Slike prosesser fylles ofte av fyndord og flytdiagrammer, som ikke alltid stemmer med virkeligheten.

- Organisasjoner har en naturlig tendens til å gjendanne seg selv, det vil si bli værende slik de er. Det skjer ikke av vond vilje eller dumskap, mener kursholderen. Times change. People don´t. Det bare er sånn, konstaterer han. 

Faglig utbytte

Hvordan da lede mennesker i en kompleks verden i endring, spør han, og tar blant annet for seg:

 

  • Tendensen til gjendanning når omdanning er påkrevd
  • Motstand mot endring: Hvordan få til endring i en motsetningsfylt verden?
  • Når småsamfunn ødelegges av fornuftsivrige konsulenter
  • Maktspill og nullsum-spill
  • Quick wins og etablering av nye vaner
  • Kampen om mening
  • Hvordan tradisjonelle ledelsesmodeller kan være direkte ødeleggende for kreativitet

I sum uttrykker lederne i Helse Nord IKT, at kurset ga dem et konkret og faglig utbytte.

- Mulighetene for erkjennelse og refleksjon, samtidig som oppbygging og innhold ga praktiske råd, er en god kombinasjon, oppsummerer viseadministrerende direktør, Tom Robert Elvebu.