Krevende topplederstilling ledig

Spennende teknologifaglige utfordringer – strategisk tilnærming

IKT er et av virkemidlene helseforetakene har, for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på pasientbehandlingen. Som avdelingsleder for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, får du en sentral rolle når videre strategi skal utformes og implementeres for infrastrukturområdet.

colourbox.no

Helse Nord IKT er en organisasjon i utvikling og endring, og du vil være sentral i det videre endringsarbeidet.  Medarbeiderne dine har et høyt tempo, er høyt kvalifiserte personer og har fokus på arbeidsmiljø.

Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse på et slikt nivå, at du forstår omfang og kompleksitet i denne rollen. Du har relevant faglig erfaring fra store drifts- og infrastrukturmiljø, og erfaring fra å lede krevende omstillingsarbeid.     

Trigges du av denne typen utfordringer, og har relevant bakgrunn for å kunne lede avdelingen videre?  

Kontakt gjerne Anders Bauge i Headvisor, for mer informasjon. 

Leder for infrastrukturområdet i Helse Nord IKT