Kontorlokaler i Tromsø

Helse Nord IKT ønsker nå å motta tilbud på leie av kontorlokaler i Tromsø. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

Noen av medlemmene i anskaffelsesprosjektet i Helse Nord IKT.

​Vi leier for tiden lokaler i Siva innovasjonssenter Tromsø til vårt hovedkontor. Leiekontrakten utløper i 2019 og Helse Nord IKT ønsker å anskaffe kostnadseffektive og framtidsrettede lokaler.

Helse Nord IKT er en kunnskapsbasert virksomhet med behov for fleksible lokaler.

Konkurransen er kunngjort på Doffin.

Frist for å sende tilbud er 26. mai. I kunngjøringen er behov og ønsker beskrevet.