Gir trygghet i å hjelpe i nødsituasjoner

Kan du førstehjelp?

I flere puljer nå framover får medarbeidere i Helse Nord IKT mulighet til, å delta på et 3-timers førstehjelpskurs. Deltakerne mener dette burde være obligatorisk i alle bedrifter.

Her viser kursleder Odd-Bjørn Sørnes fra Røe kors, hvordan du går fram med å redde liv samtidig som du får veiledning fra 113. Til høyre, Pål Larsen, en av deltakerne fra Helse Nord IKT.

​- Vi arrangerer kurs i samarbeid med Røde kors i Tromsø, Harstad og Bodø. Og jobber også med å få på plass kurs for våre medarbeidere lengst nord og lengst sør i regionen vår, forteller Hallvard R. Solborg. Dette vil skje i samarbeid med sykehusene på de respektive kontorstedene til Helse Nord IKT.

Gir trygghet

Førstehjelpskurset gir praktisk opplæring i hvordan du går fram i en nødsituasjon, og hvordan du kan redde liv. Denne typen kurs kan også gi deg trygghet for at "dette tør og klarer jeg".

I tillegg til praktisk opplæring får du et hefte som inneholder førstehjelpskjeden, og hva du gjør når personen

  • er bevisstløs og ikke puster normalt
  • har et fremmedlegeme i halsen
  • er våken, men trenger hjelp

Du lærer også om hva som indikerer hjerteinfrakt eller hjerneslag og hva du skal gjøre i slike tilfeller, og - ikke minst - hvordan du opptrer når du kommer på et skadested.

Deltakerne så langt roser initiaitvet og kursopplegget, og mener et førstehjelpskurs bør være obligatorisk i alle bedrifter.