Internt opprykk

Avdeling for tjenesteutvikling har i ukene etter nyttår gjennomført en intensiv prosess, for å ansette en permanent leder for Portefølje- og arkitekturstyring.

- Jeg er klar for å videreføre og utvikle det gode arbeidet som allerede pågår i seksjonen, sier Øyvind Grønvik. Han starter som seksjonssjef i august 2019. Foto Kari H. Slaattelid

Øyvind Grønvik, i dag ansatt som prosjektleder i Helse Nord IKT, har nå takket ja til stillingen.

Topp motivert

Øyvind har bakgrunn fra både bank og finans samt olje og gass-sektoren, og har vært ansatt i Helse Nord IKT i snart tre år. Han startet som innkjøper for blant annet Sentralt Kjøremiljø (SKM), og har de siste to årene ledet Migreringsprosjektet i Helse Nord IKT.

- Det er svært gledelig at en intern medarbeider rykker opp, sier avdelingsleder for Tjenesteutvikling, Anders Høydalsvik.

Vi som har lært Øyvind å kjenne over de siste årene, opplever han som reflektert, faglig dyktig og topp motivert for å ta fatt på nye utfordringer.

Oppstart i august

- Jeg går til oppgaven med iver og ydmykhet, og er klar for å videreføre og utvikle det gode arbeidet som allerede pågår i seksjonen, sier Øyvind Grønvik.

På grunn av avvikling av foreldrepermisjon, vil ikke den ferske seksjonslederen tiltre før i august. Øyvind Broback er konstituert seksjonsleder fram til da.