Integrasjonsprosjektet i Helse Nord

Integrasjonsprosjektet bygger opp Integrasjonstjenesten i Helse Nord, samt utvikler regionale fellestjenester og integrasjoner for andre prosjekter.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet, Kolbjørn Engeseth

​Helse Nord skal etablere en regional standardisert integrasjonstjeneste og praksis

  • Integrasjonstjeneste: Organiseringen av all integrasjonskompetanse som behøves i design, utvikling, forvaltning, drift og overvåkning av integrasjoner i henhold til en regional standardisert integrasjonspraksis
  • Integrasjonspraksis: Metoden det arbeides etter, og er definert gjennom prosesser, avtaler, roller og ansvar, maler og leveranser som benyttes når integrasjoner skal vurderes, prioriteres, utvikles, leveres og forvaltes

Beskrivelse av tjenesten

Integrasjonstjenester er en samlebetegnelse på systemer som legger til rette for dataflyt mellom systemer, mellom sykehusene i regionen og mellom sykehusene og primærhelsetjenesten. I tillegg omfattes tjenesten av en rekke systemer for direkte integrasjon mellom systemer og mellom systemer og utstyr.

Helse Nord IKT skal levere bistand, drift og forvaltning av systemer som inngår i Integrasjonstjenester. Omfang og arbeidsoppgaver som inngår i tjenesten er beskrevet i driftsspesifikasjonen for det enkelte system.

Hensikt med tjenesten

Helse Nord IKT skal medvirke til at sykehusene oppnår best mulig utnyttelse av systemene. Tjenestene bidrar primært med at informasjon flyter korrekt mellom ulike systemer internt i sykehusene, mellom sykehusene og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Kolbjørn Engeseth.