Hvordan forholder vi oss til koronaviruset i Helse Nord IKT

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som har vært i områder med utbredt smitte med koronaviruset covid-19, skal være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kommer hjem.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus, ifølge Folkehelseinstituttet.

Helse Nord IKT leverer samfunnskritiske tjenester til sykehusene i Helse Nord. Vi har derfor gjennomført denne anbefalingen også i Helse Nord IKT. Ansatte i Helse Nord IKT rådes til ikke å reise til områder med vedvarende spredning. 

Oppdatert informasjon om områder med utbredt smitte finnes på Folkehelseinstituttet sine sider. 

​- Hensikten er å redusere risikoen for å smitte øvrige ansatte, og ansatte og pasienter ved sykehusene vi har kontakt med i arbeidssammenheng, sier Oddbjørn Schei i Helse Nord IKT.

Generelt gjelder rådet, at alle de som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset covid-19 - uavhengig av symptomer eller ikke - skal isolere seg hjemme og ringe fastlege, sekundært legevakt. I den grad det er praktisk mulig vil arbeidstakere som holder seg hjemme av smittevernhensyn, søke å løse arbeidsoppgaver hjemmefra. 

Områder med utbredt smitte

Rådene vil bli oppdatert etterhvert som smittesituasjonen endres. På grunn av utviklingen globalt vil definisjonen av utbruddsområdene kunne bli endret på kort varsel. 

Per i dag er områder med vedvarende spredning av koronaviruset covid-19: Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia.

I andre land hvor det er påvist smitte er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands, og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning. 

Reiseaktivitet i Helse Nord IKT

Alle avdelinger i Helse Nord IKT gjør en kritisk vurdering av reise- og møtevirksomhet generelt. Alternative møteformer som Skype-møter vurderes.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

Vi følger derfor råd og informasjon som du finner her, og praktiserer hygieneplakaten.