Felles arkitektur, konsolidering og teknologi i Helse Nord

Hva er FAKT-programmet

FAKT er et helhetlig program for modernisering, etablering og realisering av regionale IKT-tjenester, og eies av Helse Nord IKT. Programmet bidrar med å koordinere aktivitetene for å regionalisere felles løsninger, ta frem egnet arkitektur, teknologi og prosesser, slik at målene i Helse Nords strategi nås.

FAKT står for felles arkitektur, konsolidering og teknologi

​- Vi skal bidra til økt effektivitet, få bedre kvalitet og samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger i Helse Nord, sier prosjektleder Eva K. Lyshol.

Programmet er i tråd med langsiktig strategi for Helse Nord og tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF. FAKT står for felles arkitektur, konsolidering og teknologi, og består av prosjektene:

Arkitekturprosjektet

Sentralt kjøremiljø

Migreringsklargjøring

Kvalitetsprosjektet

For mer informasjon, kontakt gjerne programkontoret ved programleder Eva Kristin Lyshoel.