Holdt kurs i smidig

Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

Gisle Mjaatvedt (helt til venstre) holdt smidigkurs for prosjektarbeidere

Smidig utvikling – eller smidig tilnærming – kalles agile på engelsk.

Smidig passer spesielt godt for prosjektledere og prosjektmedarbeidere, og kan benyttes på tvers av ulike fag og bransjer.

Det var 19 deltakere på det to timer lange arbeidsverkstedet Gisle holdt på Tvibit i Tromsø 27. juni. Deltakerne jobbet alle med prosjektarbeid innen kultur og kreativ virksomhet. Gisle startet med å introdusere seg selv og hva han jobber med i Helse Nord IKT, samt hva smidig er.

– I min seksjon har vi over flere år prøvd ut ulike former for smidig tilnærming. Nå føler vi at vi har funnet en form som passer oss, sier Gisle.

Han spurte videre deltakerne «hvorfor bli smidig?» og «hvordan bli smidig?», hvor de fikk ta utgangspunkt i sin nåværende arbeidssituasjon. Det ble en god dialog i gruppa, med mange spørsmål og betraktninger rundt smidig tilnærming i prosjektarbeid.

 

Smidigkurs i Tromsø
Smidigkurs i Tromsø ved Gisle Mjaatvedt

 

– Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger, mange sa de syntes det var inspirerende. I presentasjonen min hadde jeg en slide som viste hvordan vi i systemutvikling var før smidig, og denne var det mange som kjente seg igjen i.

Lærte mye selv

Underveis i arbeidsverkstedet ble Gisle bevisst på hvor mye han og kollegene har jobbet med dette.

– I den hektiske arbeidshverdagen tenker en ikke over hvordan og hvor langt en har kommet i den smidige tilnærmingen. Men ved å gjennomføre en workshop for eksterne og presentere hva vi har gjort og hvor vi står, så blir det tydelig at vi er et godt stykke på vei og at vi har opparbeidet oss en bra erfaringsbrønn på området.

Gisle og kollegene følger disse "reglene" når de skal løse sine oppdrag:

  • Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
  • Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
  • Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
  • Å reagere på endringer fremfor å følge en plan