Utviklingsteamet på integrasjon anerkjennes nasjonalt

Helse Nord IKT i front på digitale pasienttjenester

Lederen for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, er meget klar på at det nå er Helse Nord som har seilt opp som foregangsregion, i hvordan vi leverer og jobber med digitale pasienttjenester.  Vi oppfattes som profesjonelle, imøtekommende og helhetstenkende.

​I et styremøtet i Nasjonal IKT i oktober 2016 fremhevet lederen for Direktoratet for e-helse, spesifikt måten Helse Nord IKT jobber med integrasjonsleveransene. Det vi utvikler er lett å gjenbruke nasjonalt for andre. Erfaringene har hun visstnok også formidlet til helseministeren.

Anerkjennelsen gjelder spesielt utviklingsteamet i Integrasjonsprosjektet i Helse Nord.

Tøff oppstart

Integrasjonsprosjektet er bemannet med dyktige fagressurser fra flere seksjoner i Helse Nord IKT, og er organisert i tre team: Arkitekter, utviklere og plattform/drift.

Utviklingsteamet fv. Bo Søndergaard Olesen, Kjell Helge Strøm,  Ståle Walseth, Harald Sømnes Hanssen, Stephan Kristiansen, Jon-Vidar Schneider og Arne-Henrik Tøndersen. Alle foto Kari H. Slaattelid

- Det var ingen løsninger på dette fra før. Dette er viktige oppdrag, utfordrende å utvikle og givendes, sier Kjell Helge Strøm, integrasjonsutvikler i Helse Nord IKT. Han uttrykker samtidig at dette er den beste arbeidsplassen han har vært på, takket være teamet.

- Det ene er det tekniske, men det personlige er også viktig for å fungere i lag, utdyper han. Og vi jobber tett. 

Samarbeider nasjonalt

- Vi var spredd i ulike lokaler og startet på null. Samtidig hadde vi et høyt press på å levere integrasjon til Radiologiprosjektet i Helse Nord. Det var et press som gjorde at vi måtte levere, forteller Jon-Vidar Schneider, integrasjonsutvikler og fagansvarlig for .NET i Helse Nord IKT.  

Etterhvert ble det tid til kurs, i tillegg til å hente nyttig kunnskap fra kolleger i Sykeshuspartner. En utvikler fra Sykehuspartner ble leid inn i 2-3 måneder i oppstarten.

- Og vi leverte, og det løftet oss og ga selvtillit, smiler han. Alle har jo hørt om den nye regionale røntgenløsningen – og integrasjonene er det vi som har laget. Vi er med på å forenkle hverdagen til de som jobber på sykehusene.

Han er stolt. Og med rette.

     Fv. Kjell Helge Strøm, Jon-Vidar Schneider, Ståle Walseth og Stephan Kristiansen

Don’t Change a Winning Team

Det tar tid å bygge et så kompetent team. Utviklingsteamet er bygd opp over to-tre år rundt Integrasjonsprosjektet, hvor de i en periode nærmeste «bodde i lag». Det ble en teambygging i selve prosessen, alle dro i samme retning.

Integrasjonsprosjektet skal være ferdig i utgangen av juni 2017, og utviklingsteamet jobber nå med utvikle flere regionale fellestjenester, integrasjoner for Elektronisk Kurve-prosjektet i Helse Nord, og fullføre dokumentasjon og Utviklingshåndbok.

De ser helheten i det de jobber med.

Sikrer kunnskapsspredning

- Vi er jo tradisjonelt mest fokusert på utvikling av løsninger. Men det er også viktig med god overlevering til drift, mener Ståle Walseth, integrasjonsutvikler i Helse Nord IKT. Et godt og oppdatert oppslagsverk, gjør det enklere å få satt i gang en ny utvikler og følge opp med fiksing, vedlikehold og videreutvikling.

- Det vi gjør i dette prosjektet skal ikke kun sitte i hodet på dyktige enkeltindivider, istemmer produkteier av integrasjon, Stephan Kristiansen.

Prosjektleder Kolbjørn Engeseth

- Jeg har latt meg imponere av å se hvordan utviklingsteamet og plattformteamet, har klart å bygge kompetanse og samtidig levere integrasjoner til rett tid og kvalitet til kritiske løp i Helse Nord, avslutter prosjektleder Kolbjørn Engeseth.