Øker pasienters medvirkning i behandlingen

Helse Nord IKT i endring

Helse Nord IKT består av avdelinger som håndterer både drift, utvikling og brukerstøtte. Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, gir råd og gjennomfører utvikling av felles IKT-løsninger for sykehusene i Helse Nord. For tiden pågår 20 prosjekter, og til sammen 80 prosjektdeltakere sørger for nye regionale, effektive IKT-tjenester. Nå styrkes avdelingen.

Lederteamet for Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT. Fv. Roger Slettli Nymo, Renard S. Nilsen, Steinar Nyhus og Anders Høydalsvik

​- Vi er vant til å jobbe med endringer. Men i 2017 skjer det uvanlig mye på en gang, så vi skal få testet leveranseevnen vår godt, smiler avdelingsleder for Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, Anders Høydalsvik. 

I kontorlandskapet til avdelingen i Tromsø råder det konsentrert stemning. TV-skjermer med fargerike, elektroniske tavler lyser mot oss.

- Her vises oversikt over det enkelte team sine leveranser forrige uke, hva som pågår nå og hvordan dagens utviklede kode fungerer, forteller en engasjert leder for Systemutvikling, Renard S. Nilsen. Seksjonen utvikler til en rekke regionale og nasjonale løsninger.

- Mange har fått med seg at IT-løsninger ikke er et produkt som "blir ferdig", men krever kontinuerlig utvikling. Alternativet er at programvaren blir utdatert og må lages på nytt med høy risiko, sier Høydalsvik.

Utvikler digitale tjenester for pasientene 

- Sykehusene ser i stadig økende grad på IKT som en viktig faktor, for å oppnå bedre og mer effektiv pasientbehandling. Skal vi lykkes i å tilby gode IKT-tjenester, er det avgjørende at vi forstår behovene og evner utvikle teknologi, organisasjon og prosesser i sammenheng, mener avdelingslederen.

Helse Nord IKT har i noen år stått midt i gjennomføringen, av regional samling og oppgradering av de viktigste kliniske applikasjonene. Parallelt pågår en omfattende modernisering av regionens IKT-infrastruktur.

Dette har gitt nye muligheter til å bidra til å realisere gjenstående deler av Helse Nords strategi, om å tilby gode og kostnadseffektive digitale tjenester også for pasientene. I Helse Nord og Helse Vest har pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal.

Støtter oppfølging av nasjonale IKT-føringer

- En nylig gjennomført brukerundersøkelse viser, at 90 prosent av pasientene opplever økt trygghet gjennom de nye digitale tjenestene. Dette er veldig motiverende tall å ta med oss, i arbeidet med å bidra til flere pasienttjenester, sier Anders Høydalsvik.

Avdeling for tjenesteutvikling styrkes i 2017 slik at nye tjenester kan leveres. Det etableres regional arkitekturforvaltning i samarbeid med helseforetakene og Helse Nord RHF.

- Gjennom arkitekturprosjektet i FAKT-programmet (Felles arkitektur, konsolidering og teknologi i Helse Nord), har vi tatt viktige steg i evnen til å styre gjenbruk av IKT-løsninger og støtte oppfølging av regionale og nasjonale IKT-føringer, forteller Roger Nymo, vikarierende leder for Innovasjon og arkitektur.

Betydelig vekst på prosjektområdet

- Fra andre halvår skal vi også levere beslutningsunderlag til vurderinger av muligheter og konsekvenser av investeringer, samt bidra til å beskrive arbeidsprosesser som skal oppnås i helseforetakene, fortsetter Nymo.

- De siste årene har det vært en betydelig vekst på prosjektområdet. Samtidig ønsker vi å opprettholde trygge prosjektgjennomføringer også framover, forteller Steinar Nyhus. Han leder Porteføljekontoret i Helse Nord IKT, som for tiden jobber med rundt 20 prosjekter.

- Vi etablerer nå sentrale støttefunksjoner på tvers av alle prosjektene. Samtidig sikrer vi at Helseforetakenes krav til innføring og forvaltning ivaretas, sier Nyhus (bildet).