Helgelendinger får påminnelse om time på SMS

Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

​SMS-utsending til pasienter startet opp 19. juni. Pasienter med time ved Helgelandssykehuset vil heretter få en SMS med påminnelse dagen før.

Lenge etterspurt

SMS-varsling har lenge vært etterspurt blant pasientene. Folk er vant til å få ei påminning når de har time hos bilverkstedet eller frisøren, og forventer dette også fra sykehuset. Nå er det tekniske endelig på plass, og Helgelandssykehuset håper at varslingen vil bidra til at flere møter til oppsatt time eller melder fra hvis de ikke kan møte. Da kan sykehuset utnytte ressursene bedre, ventetidene blir kortere og pasienter unngår gebyr for ikke møtt. SMS-en sendes ut i tillegg til det ordinære innkallingsbrevet.

Innholdet i SMS-en som Helgelandssykehuset sender ut forteller når og hvor pasienten har time. Pasienter som ikke har innkallingsbrevet  tilgjengelig av ulike årsaker, kan enkelt finne innkallingen ved å logge seg på Min Helse på helsenorge.no.

Ikke for røntgen

Pasienter som ikke kan møte til timen bes ta kontakt med sykehuset så raskt som mulig. Da kan de finne en ny dato som passer og samtidig tilby den ledige timen til en annen pasient.

Helgelandssykehuset har i lang tid arbeidet med å få på plass en løsning for utsending av SMS til pasienter. I samarbeid med Helse Nord IKT er en løsning nå utviklet og klar til å tas i bruk.

Unntaket er pasienter som skal til røntgen. Der ligger et annet IKT-system til grunn, og en løsning med SMS vil ikke være klar før ved årsskiftet.