Behørig markert med gode ord, kake og gaveoverrekkelser

Heder og ære i seksjon for arbeidsflate

- Bente Norø har jobbet i Helse Nord IKT i 40 år. Det er fantastisk, like fantastisk som denne dama frå Mo, sier en smilende Siv Strandvold, leder for seksjonen.

Jubilanten Bente Norø (til høyre) får honnør for lang og tro tjeneste, fra seksjonsleder Siv Strandvold og HR-rådgiver Hallvard R. Solborg.

60-årsjubilantene og kolleger som har over 25 års tjenestetid for Helse Nord IKT i seksjon for arbeidsflate, ble nylig hedret. Bente Norø har jobbet 40 år i Helse Nord IKT og ved Helgelandsssykehuset før etableringen av Helse Nord IKT i 2006. Hun jobber fortsatt for fullt.

-  Bente utfører en pliktoppfyllende jobb både i tilgangsbehandling og i arbeidsflate, der hun også er medlem av lokal beredskapsvakt på Helgeland, sier seksjonslederen. 

Dyktige 60-åringer

Både Noralf Brandser og Finn Andreassen runder 60 år i mars. Dette ble behørig markert på samlingen.

Markering av 60-årsjubilanter

Fra høyre, Noralf Brandser og Finn Andreassen. Seksjonsleder Siv Strandvold og HR-rådgiver Hallvard R. Solborg markerer at de begge fyller 60 år i mars. 

Mange kjenner Noralf som brukernær service-koordinator for UNN i Tromsø. Løsningsgraden på sakene er svært høy.

- Noralf har stor ære for at driften går så fint, forteller Siv Strandvold. Han er også en aktiv person i swingmiljøet i Tromsø, og en ivrig fotograf.

- Finn Andreassen jobber med brukernær service i tilknytning til UNN i Harstad, og er en kløpper til å finne ut av kinkige problemer, fortsetter hun. På fritiden er han å finne på de høyeste toppene i Andørja.

Gjør en formidabel jobb

25-årsjubilantene Morten Dahl, Torleif Pettersen og Paal Larsen, fikk også heder og ære.

Morten Dahl i Kirkenes utfører administrative saker for seksjon for arbeidsflate. Han jobber også med lokal service på videokonferanse og IT-utstyr i hele Finnmark.

- Her snakker vi om mange kilometer i bil, sier Strandvold. Morten er glad i Afrika og har mange turer både i fjellet og på sykkel.

25-års jubilanter

25-årsjubilantene Paal Larsen (fra høyre), Morten Dahl og Torleif Pettersen, blir hedret for sine 25 år i tjeneste. Fra venstre HR-rådgiver Hallvard S. Rørnes og seksjonsleder Siv Strandvold.

- Torleif Pettersen fra Lofoten er Mr. DIPS-klient, poengterer hun. Han står på for at DIPS skal fungere best mulig på våre klienter, og gjør en formidabel jobb. Torleif er for øvrig glad i bobilturer.

- Paal Larsen er Mr. Internservice. Akkurat nå er det mange oppdrag med tjenesten Mobilt kontor. Paal utfører store og små serviceoppdrag med stor entusiasme og høy servicegrad, ved hovedkontoret i Tromsø, roser Siv Strandvold. Han er også en dyktig fisker og glad i friluftsliv.

Alle jubliantene ble behørig feiret med gode ord, kake og gaveoverrekkelse.

25-årsjubilanten Pål Fondevik kunne ikke delta på denne samlingen, og vil derfor bli hedret med en egen markering på Stokmarknes.