Godt samarbeid med Sykehuspartner

Helse Nord IKT og Sykehuspartner har begge prosjekter pågående, med mål om å fornye infrastruktur for sine Oracle-baserte løsninger.

Fra venstre, Esben Kristoffersen (Sykehuspartner), Roar Haldorsen (Sykehuspartner), Oddne Rasmussen (Helse Nord IKT), Sigurd Amdam (Sykehusinnkjøp), Jonas Ghanizadeh (Sykehusinnkjøp). Foto: Vegard Jørgensen (Helse Nord IKT), som også var med i workshopen.

​Oracle er et system som blant annet brukes av DIPS. De er leverandør av det elektroniske pasientjournalsystemet Dips, som driftes av Helse Nord IKT, Sykehuspartner og Helse Vest IKT i de respektive tre helseregionene i Norge.

Helse Nord IKT og Sykehuspartner har i lengre tid utvekslet erfaringer via skype. Men i slutten av februar var de samlet fysisk i Tromsø, sammen med Helse Nord IKT sine prosjektledere fra Sykehusinnkjøp

Teknisk samarbeid på prosjekt

Målet med arbeidssamlingen (workshop) var å jobbe mer konkret med synkronisering, analysering, dokumentering og planlegging av hverandres prosjekter. 

Database-folkene i de tre helseregionene som bruker Dips, har i flere år hatt godt samarbeid på teknisk side.

- Men samarbeid på prosjekt og anskaffelser, er noe vi ikke har gjort så konkret tidligere, forteller Oddne Rasmussen, seniorkonsulent og fagansvarlig for Databasedrift i Helse Nord IKT.

Fornying av viktig infrastruktur

- I dette konkrete prosjektet med ny Oracle-infrastruktur, er vi i Helse Nord kommet litt lengre enn våre venner i Helse Sør-Øst, sier Oddne Rasmussen. Men erfaringsutvekslingen så langt har gått begge veier. 

Og selv om Sykehuspartner er en noe større organisasjon enn Helse Nord IKT, så har vi begge de samme utfordringene ved fornying av viktig infrastruktur, avslutter han. 

Linkedin - Facebook - Twitter