Samhandlingsprosjektet endrer navn

Fra samhandling til digitalt samarbeid

Prosjektgruppen har fått tilbakemelding fra helseforetakene på, at navnet Samhandlingsprosjektet gir assosiasjoner til kliniske systemer og samhandling med primærhelsetjenesten, jf. Samhandlingsreformen. Prosjektet i Jobb smartere, har derfor fått nytt navn.

​Nytt navn er Jobb smartere - Digitalt samarbeid.

- Helseforetakene kan få forventninger om, at prosjektet skal levere løsninger tilpasset Samhandlingsreformen. Går det som planlagt, står prosjektet overfor en stor utrulling i Helse Nord. Vi ønsker derfor ikke at navnet i seg selv, skal gi feile assosiasjoner og forventninger, sier prosjektleder Gunn Hilde Rotvold.

Prosjektgruppen i Digitalt samarbeid: Foran f.v. Gunn Hilde Rotvold (HN IKT), Eirin Rødseth (UNN), Thomas Nordtømme (HN IKT). Bak fv på video Helen K. Åsli (Helgelandssykehuset), Pal Ivan (Finnmarkssykehuset), Aleksander Nordnes (HN IKT), Roger Eriksen (ekstern konsulent) og Sverre D. Hanssen (HN IKT). Odd Are Hansen (UNN), Kristian Pedersen (NLSH), Ivar Greiner (Finnmarkssykehuset) og Kenneth Lauritsen HN RHF, var ikke tilstede.