Fornøyde med sykehusjournalen på nett

Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.

Eli Arild har stor nytte av informasjonen hun finner om egen sykdom og behandling i sin sykehusjournal – en erfaring hun deler med mange andre pasienter, ifølge en ny brukerundersøkelse. Foto: Anne May Knudsen

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest har digital tilgang til sin sykehusjournal. Ved å logge deg på helsenorge.no får du blant annet tilgang til henvisninger, journalnotater og epikriser.

En ny brukerundersøkelse viser at pasientene ønsker denne tjenesten. Pasientene opplever at de får en bedre forståelse av sin helsetilstand. Eli Arild (64) er en av dem.

Klarte ikke følge med

– Jeg har brukt pasientjournalen min mye, og hatt så god bruk for den. Da jeg var mye på sykehuset og det sto på som verst, klarte jeg ikke å følge med. Det var umulig å huske hva alle spesialistene hadde sagt. Da jeg kom hjem kunne jeg finne ut hva som ble sagt og hva som ble gjort, sier Eli Arild.

Slik bruker hun pasientjournalen fortsatt. 

– Jeg ønsker å være aktiv i egen sykdom og behandling. Det forutsetter at jeg er godt informert, sier Eli Arild, som i likhet med mange andre opplever å ha fått mye bedre oversikt.

Ifølge brukerundersøkelsen opplever 93 prosent at det er enklere å holde oversikt over sin helsetilstand.

90 prosent av pasientene opplever økt trygghet.

– Er med på avgjørelser

– Enkel tilgang til pasientjournalen har ikke gjort sykdomstida mi lettere, men har hatt betydning for at jeg håndterer sykdommen på en god måte og at jeg er med på avgjørelser som gjelder meg selv, sier Eli Arild.

Brukerundersøkelsen viser at 63 prosent opplever å få mer ansvar for behandlingen. Eli Arild understreker at det ikke må være slik at pasienter skal få mer ansvar for å følge opp behandling gjennom digital tilgang til journalen.

– Men jeg er en person som liker å ha ansvar for meg selv og ha informasjon om ting som skal følges opp, sier Eli Arild.

Andre resultater fra undersøkelsen

  • 87 % mener de er bedre forberedt til time/innleggelse.

  • 82 % opplever at de har en bedre forståelse av sin helsetilstand.

  • 80 % opplever at det er lettere å kommunisere med helsepersonell.

  • 59 % synes det var vanskelig å forstå noen medisinsk ord eller uttrykk.

  • 19 % har blitt urolig over informasjon de har fått gjennom pasientjournalen.

  • 93 % mener tjenesten fungerer tilfredsstillende.

Les mer på nettsiden til Helse Nord RHF.