Samhandlingsprosjektet i planfasen fram til nyttår

Fokus på brukerne

I slutten av august arrangerte Samhandlingsprosjektet en arbeidssamling for prosjektgruppen. Arne Magnus Sandvik fra systemutvikling i Helse Nord IKT, var også invitert. Han introduserte en av tre velutprøvde og nyttige metodikker – brukerhistorier– for å kartlegge behov, for hvem, hvorfor og hvordan følge det opp.

Arne Magnus Sandvik fra systemutvikling i Helse Nord IKT, introduserte brukerhistorier som metodikk

Metodikken brukerhistorier, er basert på behovene til brukerne i Helse Nord.

  • De må formuleres slik at de er uavhengige av hverandre

  • De må være generelle slik at de kan justeres i forhold til funksjon

  • Brukerhistoriene forteller også hvorfor funksjonen er viktig for brukerne, og graden av hvor viktig den er

- For å kunne beregne omfanget, må vi unngå at det blir uhåndterbart og umulig å gjennomføre. Brukerhistoriene må med andre ord kunne testes, slik at løsningen fungerer i praksis til beste for dem som skal bruke verktøyene i Helse Nord, presiserer Arne Magnus Sandvik i Helse Nord IKT.

Bred faglig sammensetning

Prosjektmedarbeiderne skal fram til nyttår, lede hver sin arbeidsgruppe for de fem delprosjektene prosjektverktøy, intranett, sosiale medier, dokumentdeling (lagring og søk) og teknisk samhandlingsplattform. Leveransen fra arbeidsgruppene skal være en godt dokumentert anbefaling, for hvordan vi kan jobbe smartere i Helse Nord ved hjelp av tekniske samhandlingsverktøy.

- Muligheten for å lykkes med prosjektet, står og faller med at brukerne ønsker de samhandlingsverktøyene de tilbys. Vi er derfor avhengige av innspill fra brukerne, mener prosjektmedarbeider Pal Ivan, overlege ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest.

Prosjektmedarbeiderne i diskusjon i pausen. Fv. Bestiller Odd Are Hansen og kommunikasjonsrådgiver Marit Einejord – begge ved UNN, prosjektleder Gunn Hilde Rotvold, overlege ved barneenheten på Finnmarkssykehuset Hammerfest, Pal Ivan, eksternt fagkonsulent Roger Eriksen og kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen ved Helse Nord RHF (med ryggen til)

Samhandlingsprosjektet planlegger en samling 13.-14. september, med de nyetablerte arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene er faglig bredt sammensatt, og alle helseforetakene er representert.

- Deltakerne har relevant fagkompetanse – merkantil og klinisk, interesse for samhandling og får dedikert tid til dette fra sine arbeidsgivere, forteller prosjektleder Gunn Hilde Rotvold.

Vurdering av skyløsning

Det ligger føringer i mandatet til prosjektet når det gjelder teknisk samhandlingsplattform. Helse Nord skal benytte allerede innkjøpte Microsoft-lisenser – blant annet Sharepoint

-Vi ønsker tilstrekkelig kunnskap, for å kunne ta gode beslutninger når valgene skal tas, sier prosjektlederen.

Det var spesielt fokus på sikkerhet ved skyløsning, her representert ved Ole Tom Seierstad, sikkerhetssjef i Microsoft Norge 

Microsoft møtte mannsterke opp på arbeidssamlingen, for å presentere Office 365, Sharepoint, skyløsning, skysikkerhet og tekniske muligheter. På denne seansen deltok også Fagråd for informasjonssikkerhet i Helse Nord (FRIS), representanter fra styringsgruppen for prosjektet og teknisk fagledelse fra Helse Nord IKT, i tillegg til prosjektgruppen.Prosjektleder for Samhandlingsprosjektet, Gunn Hilde Rotvold, var godt fornøyd med oppmøtet på tema skyløsning