Helse Nord IKT har flyttet inn i nye lokaler

Får terningskast 5

Elin Holdahl jobber i hjertet av Helse Nord IKTs nye lokaler i Tromsø, og registrerer at både kolleger og besøkende er imponert over møterommene. Spesielt ventilasjon, design og de tekniske løsningene fremheves.

Elin Holdahl er den første du møter, når du besøker Helse Nord IKT i Tromsø. Alle foto: Kari H. Slaattelid.

​- Og jeg trives godt, smiler Holdahl. De nye lokalene er kjempeflotte med suveren luft, og jeg ser mer av kollegene enn tidligere. De fleste kommer og går via hovedinngangen, er på et møte eller henter seg kaffe i resepsjonen, sier hun.

Ved anskaffelse av nytt leieforhold for hovedkontoret i Tromsø, åpnet det seg muligheter for modernisering og fornyelse av arbeidsplassløsningene og effektivisering i tjenester og prosesser.

- Vi har det absolutt bedre her enn der vi var, med god ventilasjon, mindre støy og plass til alle i avdelingen, forteller Eva Skipenes i seksjon for portefølje- og arkitekturstyring.

Eva Skipenes

Eva Skipenes i Helse Nord IKT, har valgt å gi de nye lokalene i Tromsø terningkast 5.

- Noen av oss opplever støy fra veien. Men det er nok mer en vanesak og går seg nok til, sier Skipenes. For min del opplever jeg det mer tungvint nå i forhold til kollektivtransport, og parkering er dyrere her. Mens for andre går det ut på ett, eller de har fått kortere sykkelvei. På spørsmål om hun har et terningskast å gi Helse Nord IKT sine nye lokaler, ler hun og svarer:

- Det må bli terningkast 5 – totalt sett.

God luftkvalitet

Helse Nord IKT er en kunnskapsbasert virksomhet, hvor seksjonene arbeider på ulike måter. De nye lokalene i Kræmer Brygge i Tromsø, ivaretar og understøtter individuelt fokusarbeid, samarbeidsprosesser, læring og sosialisering i Helse Nord IKT.

De fire etasjene oppover i bygget er en kombinasjon av kontorlandskap, teamrom, fellessoner m/tekjøkken og multirom. Og du kommer ingen vei opp og inn i etasjene, uten adgangskort og kode.

Gunn Sørensen

Gunn Sørensen deltok i design og interiørgruppen i Kræmer Brygge-prosjektet. Til daglig jobber hun i seksjon for epj, samhandling og integrasjon i Helse Nord IKT, og er delprosjektleder i Digitale pasienttjenester i Nord.

- Det er god luft og vinduer kan også åpnes om nødvendig. Men det å jobbe i landskap krever en tilvenningsperiode, mener Gunn Sørensen.

Tilvenning til landskap

Viktige momenter knyttet til fysisk miljø i prosjektet med å finne nye lokaler for Helse Nord IKT, var blant annet inneklima, luftkvalitet, solavskjerming, lyd og akustikk, rengjøring, ergonomi, fleksibilitet i arealene, universell utforming og transportmuligheter.

Multirom

Ett av flere multirom i hver etasje, som benyttes ved lengre telefonsamtaler, skypemøter, etc.

- Nå i innkjøringsperioden ser vi jo at det kan være tjenlig med mer avskjerming. Derfor er det greit å kunne trekke seg ut av fellesskapet og benytte et multirom, sier Sørensen.

Terje Bjørgve

Terje Bjørgve holder til i avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, og er godt fornøyd med de nye lokalene.

- Det er klart det er en overgang for mange med åpent kontorlandskap, men det går det an å venne seg til, tror Terje Bjørgve, Knowledge Manager i Helse Nord IKT. Totalt sett er de nye lokalene supre, oppsummerer han.

Og etter en runde rundt på huset i alle etasjene for å lodde stemningen blant kolleger, synes det som at de nye lokalene fungerer i hverdagen og de fleste er fornøyde med sin nye arbeidsplass.

Kræmer Brygge

Helse Nord IKT har flyttet hovedkontoret fra Breivika til Stakkevollvegen 35 i Tromsø.