Felles arkitektur, konsolidering og teknologi i Helse Nord

FAKT-programmet i planfasen

Vi er nå godt i gang med planlegging av et helhetlig program for modernisering, etablering, migrering og realisering av regionale tjenester, med tilhørende endring i styring, arbeidsprosesser og teknologi i Helse Nord.

Programleder Eva Lyshoel og styringsgruppeleder Oddbjørn Schei

Programforslaget er i tråd med langsiktig strategi og tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF. Programmets planleggings- og etableringsfase er estimert til ca. 150 millioner kroner, og ble vedtatt 30. september 2015 i styret i Helse Nord RHF.

Regionalisering med en tilhørende migrering, betyr i denne sammenheng flytting av data og funksjonalitet fra en teknisk plattform til en annen.

Målet er optimal utnyttelse av både eksisterende og nye applikasjoner, og å sørge for at disse fungerer sammen. Helse Nord har etablert en programorganisasjon, for å gjennomføre migreringsaktivitetene og løse programmets mål.

Det er idag fire prosjekter i FAKT:

Migreringsklargjøring

Sentralt kjøremiljø

Arkitekturprosjektet

Kvalitetsprosjektet

Styringsgruppen for FAKT-programmet

  • Oddbjørn Schei
  • Tore Sørensen
  • Anders Høydalsvik
  • Morten Isaksen
  • Atle Engebretsen
  • Bjørn Nilsen
  • Tom R. Elvebu
  • Bengt Nilsfors
  • Ronny Oldervik

Programkontoret (PMO)

Programleder: Eva K. Lyshoel
Assisterende programleder: Espen Holthe
Kommunikasjonssjef: Kari H. Slaattelid
Administrasjon: Linda Tollefsen
Controller: Tilde Christensen

Prosjektledere

Arkitekturprosjektet: Nils Hembre
Sentralt kjøremiljø: Bjørn Tore Nikolaisen
Migreringsklargjøring: Espen Holthe
Kvalitetsprosjektet: Rune Ulvnes