Drar nytte av hverandres erfaringer

Erfaringsutveksling med Helse Midt-Norge IT

Helse Midt-Norge IT besøkte nylig Helse Nord IKT. Formålet med besøket var å dele erfaringer og planer rundt teknologi, på tvers av regionene.

- For å hente ut alle gevinstene som sentralt kjøremiljø kan tilby, vil vi jobbe videre med en tettere integrasjon mot prosessene våre og legge til rette for økt automatisering, forteller Thomas Johansen (stående) til representanter fra Hemit.

​Helse Midt-Norge IT (Hemit) var spesielt interesserte i å høre mer om hvordan Helse Nord IKT sitt sentrale kjøremiljø (SKM) ble realisert, og hvilke erfaringer vi har i praksis.

Legger til rette for automatisering

Thomas Johansen fra Helse Nord IKT kunne fortelle at SKM er en komplett, moderne plattform med helhetlig administrasjonsgrensesnitt og overvåking. Den består av hyllevare, og er enkelt skalerbar uten at man er låst ned til en hardwareleverandør.

- Plattformen gir mulighet for automatisering og selvbetjening, og den kan tilby høy tilgjengelighet på tvers av datasentre, sier Johansen. For å hente ut alle gevinstene som SKM kan tilby, vil vi jobbe videre med en tettere integrasjon mot Helse Nord IKT sine prosesser, og legge til rette for at vi får automatisert disse i mye større grad enn tidligere, poengterer han.

Teknologiarkitekt Knut Torp fra Hemit, informerte på sin side mer om Hemits arbeid med en «Teknologiplan» som nylig er ferdigstilt.

Teknisk referansemodell i bruk

- Teknologiplanen dekket et bredt spekter av teknologiområder, inkludert en teknisk referansemodell (TRM) – med tjenesteleveransemodell for teknologiområdene, sier Knut Torp.

Den tekniske referansemodellen beskriver grupperinger, teknologidomener og teknologitjenester, som organisasjonen bruker for å understøtte virksomheten.

- Videre i planen brukes den tekniske referansemodellen til å strukturert beskrive både dagens situasjon og framtidig situasjon, innenfor de forskjellige grupperinger, domener og tjenester i modellen, forteller Torp.

Nyttig kunnskap

Tjenesteleveransemodellen retter seg mot hvor teknologitjenester blir produsert og levert fra, noe som kan variere fra tradisjonelle datasentre til forskjellige varianter av skyløsninger.

Teknologirådgiver i Helse Nord IKT, Jostein Trollvik, har fått i oppdrag å lage en lignende teknologiplan for Helse Nord IKT. 

- I dette arbeidet vil jeg blant annet bruke erfaringene fra Hemit. Kunnskapsutvekslingen i dette møtet har vært meget nyttig, sier Trollvik.