Viktige IKT-tjenester i Helse Nord overvåkes hele døgnet

En ny milepæl er nådd

- Med drifts- og overvåkingssenteret, kan vi utnytte fordelene med sentraliserte systemer og innføring av datasenter. Nå går vi et steg videre, sier Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

Her er gjengen i Helse Nord IKT, som overvåker tjenestene 24/7. Alle foto Kari H. Slaattelid

- For få år siden var det brukerne som informerte oss om et system var nede. Nå er vi i forkant på de viktigste systemene. Med åpning av 24/7-drift, er vi i forkant hele døgnet, sier Oddbjørn Schei under markering av åpningen.

Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT klipper snora, under en høytidelig kakemarkering av åpning av 24/-7-drift for Dri

Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT klipper snora, under en høytidelig kakemarkering av åpning av 24/-7-drift for Drifts- og overvåkingssenteret. Han flankeres av (fra høyre) Roger Jentoft og Eirik Mikalsen.

- Medarbeiderne har god kompetanse og er i stand til effektivt å oppdage og respondere på uønskede IKT-hendelser i sykehusforetakene og i Helse Nord IKT, og rette de feil som oppstår, forteller Roger Jentoft, seksjonsleder for Drifts- og overvåkingssenteret.

Økt kompetanse og ny teknologi

Formålet med senteret er å utføre tjenesteovervåkning og driftsrutiner, varsle og koordinere ved kritiske hendelser, gjøre repeterende driftsoppgaver og måle tjenestekvalitet.

- Drifts- og overvåkingssenteret har to bein å stå på, forklarer Sigurd From, avdelingsleder for Tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT.

På overvåkingssiden monitorerer vi fortløpende tjenestene, og leverer og følger med på at de yter som forventet. Når elektronisk kurve og DIPS Arena settes i drift i Helse Nord, skal senteret følge med på hvordan brukerne opplever tjenestene, blant annet om de responderer som forventet, fortsetter From.

Det andre beinet er løpende driftsoppgaver i et døgnkontinuerlig driftssenter, som nå formelt sett er i gang.

- Det som har vært viktig for oss i oppbyggingen av senteret, er fokus på å innarbeide en prestasjonskultur hvor vi benytter økt

- Det som har vært viktig for oss i oppbyggingen av senteret, er fokus på å innarbeide en prestasjonskultur hvor vi benytter økt kompetanse og ny teknologi maksimalt. Suksesskriteriene har så langt vært involvering av de ansatte og kompetansebygging, sier Roger Jentoft (bildet over).

Kommuniserer bedre

- Vi vet at brukerne våre stiller høye krav til driftsaktiviteten vår. Nå kan vi i større grad være proaktive og kunne identifisere kritiske problemer i forkant, presiserer Jentoft.

Med den teknologien vi nå bruker og åpne kontorlandskap i et bygg mer tilpasset oss som teknologiorganisasjon, åpner vi også for økt og bedre samarbeid mellom avdelinger, seksjoner og team i Helse Nord IKT, sier seksjonslederen. Noe vi er sikker på vil komme brukerne på sykehusene til gode.

Fra venstre, Eirik Mikalsen, Roger Jentoft og Sigurd From.

Fra venstre, Eirik Mikalsen, Roger Jentoft og Sigurd From.

- Drifts- og overvåkingssenteret er nå samlet i ett lokale, med både overvåkingsoperatørene og ansatte i Brukerstøtte. Vi overvåker hele produksjonen og ser sammenhengen, sier Eirik Mikalsen, teamleder for operatørene.

- En av de store fordelene, er at våre folk kan kommunisere på et tettere og bedre nivå enn tidligere, smiler han.

Utvikler nye digitale tjenester

I Helse Nord IKT pågår det mange utviklingsprosjekter, og nye tjenester skal implementeres i Helse Nord.  Alle disse tjenestene skal overvåkes og driftes av Drifts- og overvåkingssenteret. 

- Av viktige pågående prosjekter kan nevnes Elektronisk kurve, Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) og programmet Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MODI). Alle disse prosjektene inneholder store leveranser, forteller Sigurd From. 

Våren 2020 er det planlagt at Elektronisk kurve skal settes i produksjon, sier han. 

Kaken på markeringen

- Vårt nye Drifts og overvåkingssenter er et resultat av et større endringsprosjekt internt i Helse Nord IKT, hvor målet er økt fokus på drift, overvåking og sikkerhet, og å være en attraktiv arbeidsplass for kandidater med nødvendig, framtidig kompetanse, sier Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

Vi er heldige som har mulighet for å utvikle nye digitale tjenester både for klinikerne og pasientene, og bidra til viktig verdiskaping, avslutter Schei.

Lyst til å jobbe hos oss? Sjekk ledige stillinger her.