Elever på omvisning

Helse Nord IKT sitt hovedkontor i Tromsø har hatt trivelige elever fra Ishavsbyen videregående skole, avdeling Breivika, på besøk.

Helse Nord IKTs Geir Mikkelsen og Fred Lia tok med elevene på omvisning.

Helse Nord IKT er en lærebedrift. Det betyr at vi tar inn lærlinger som går på relevante utdanningsprogrammer, slik at de kan få opplæring innen data, telekom eller elektronikk.

Forrige uke var vi så heldige å få 15 elever på besøk fra Ishavsbyen videregående skole, avdeling Breivika. Elevene går på utdanningsprogrammet Vg2 Data og elektronikk.

– Som et av de største IKT-driftsmiljøene i Nord-Norge har vi et ansvar for å ta imot lærlinger. Det er viktig å vise hva vi jobber med. Vi ser også på dette som en rekrutteringsarena, og vi ønsker å trekke til oss gode lærlinger.

Det sier Geir Mikkelsen, som leder seksjon for basistjenester i Helse Nord IKT.

Han tok imot elevene og ga de en omvisning på datasenteret. De fikk også se hva brukerstøtte og drifts- og overvåkingssenteret jobber med.


 
Celda Soini er den eneste jenta i sitt kull på Vg2 Data og elektronikk.
– Det går helt fint. Jeg trives på faget, det er dette jeg liker å holde på med. Vi er en bra gjeng, sier hun.

Kontaktlærer Knut Mathisen sier det er veldig viktig å få komme på besøk til lærebedriftene.
– Det var en hyggelig og informativ omvisning, og nyttig for elevene som skal ut på opplæring i ulike bedrifter.