Elevbesøk fra Bodin videregående

Vårt kontor i Bodø fikk nylig besøk av fire elever fra forskerlinja på Bodin videregående skole. En viktig del av undervisninga deres er å dra ut til bedrifter for å se realfag brukt i praksis.

Øyvind Broback er rådgiver i Helse Nord IKTs seksjon Innovasjon og arkitektur. Her sammen med engasjerte elever: Rebecca, Synne, Sindre og Philip

Elevene var på besøk i tre timer og fikk innblikk i noen av områdene Helse Nord IKT jobber med: Elektronisk kurve og medikasjon, digitale pasienttjenester, meldingsutveksling, tjenestestyring, og sist men ikke minst – arkitektur.

Ungdommene fikk se hvor mange yrkesgrupper som involveres for å lykkes med store prosjekter, samt valgmulighetene man får når man har høyere utdanning.

Elevene fikk en annerledes skoledag, men medarbeiderne våre i Bodø fikk også en annerledes og artig arbeidsdag!

Else Aune, Oddgeir Strømsnes, Børge Thorshaug-Jensen, Steinar Horsdal og Øyvind Broback i Helse Nord IKT hadde alle svært engasjerende innlegg.