Det er spennende å jobbe her!

Flere ledige stillinger på grunn av økt oppdragsmengde

 - Vi ser at de som søker hos oss kommer fra et bredt spekter, og det er ofte en god kombinasjon av offentlig og privat bakgrunn, forteller HR-sjef i Helse Nord IKT, Philippa Kristiansen.

- Er du interessert og har lyst på nye utfordringer, hører vi gjerne fra deg, sier HR-sjef Philippa Kristiansen

Og både nyutdannede på bachelor- og masternivå og mer erfarne, søker. Helse Nord IKT gjennomfører mellom 30 og 40 ansettelser i året. Økt oppdragsmengde er mye av årsaken.

- Vi ønsker å finne frem til den søkeren som etter en samlet vurdering, er best kvalifisert for stillingen. Desto bedre struktur vi har på metodene vi benytter, desto større er muligheten for at vi klarer å forutse hvordan kandidaten kommer til å utføre en fremtidig jobb hos oss, poengterer HR-sjefen. 

Det er spennende og meningsfylt å jobbe her! Du får jobbe med den mest moderne teknologien og et stort antall brukere, og fagmiljøet er større enn du finner mange andre steder i Nord-Norge, mener hun.

Strukturert referansesjekk

- Vi jobber etter kvalifikasjonsprinsippet, forteller Inge Lykseth, HR-rådgiver og rekrutterer i Helse Nord IKT. Og både nyutdannede og mer erfarne kandidater oppfordres til å søke.

Det første vi gjør når søknadene kommer inn, er å gjennomgå hver enkelt søknad og CV. Da ser vi hvor godt den treffer, på det vi har spurt om i utlysningsteksten. 

Inge Lykseth

- Når vi har valgt ut de aktuelle kandidatene, inviterer vi til et semi-strukturert intervju kombinert med arbeidsprøver, for å få et inntrykk av faktisk kompetanse og personlige egenskaper, sier Lykseth. 

Om det er ett eller flere intervjuer per kandidat, avhenger av stilling. Også referansesjekken er basert på en strukturert mal, og gir derfor god uttelling når alt skal summeres opp.

Profesjonalitet er viktig

HR-rådgiveren forteller at Helse Nord IKT avslutningsvis gjennomfører en bakgrunnssjekk på den aktuelle kandidaten, for å kvalitetssikre det sikkerhetsmessige aspektet i rekrutteringen.  

- Alle som søker jobb hos oss skal få informasjon om at vi har mottatt søknaden og resultat av rekrutteringsprosessen, enten det blir ny jobb eller ikke. I hele prosessen er profesjonalitet vesentlig, og kandidaten skal forhåpentligvis kjenne seg godt ivaretatt - også om det skulle bli et nei i denne omgang, presiserer Philippa Kristiansen.

- Ja, det er viktig for oss, istemmer Inge Lykseth. Og da er det positivt at både kandidater som har fått jobb og de som ikke har nådd opp denne gangen, gir oss både skriftlig og muntlig tilbakemelding på nettopp det.

Nordlendinger sørpå ønsker seg hjem

- Når du kombinerer dette med muligheten for å jobbe med noe meningsfylt som helse, så er det en god kombinasjon, legger Lykseth til.  

Det er også flere og flere som har hatt et opphold sørpå og som nå ønsker å flytte tilbake til Nord-Norge. Vi har medarbeidere på arbeidssteder fra Helgeland til Finnmark, og er derfor en interessant arbeidsplass for folk i hele landsdelen, sier han.

- Er du interessert og har lyst på nye utfordringer, hører vi gjerne fra deg, avslutter de begge, og henviser til utlysningene på webcruiter når det er ledige stillinger. 

Ledige stillinger i Helse Nord IKT