Jakten på kontinuerlig forbedring

Hvordan leverer vi tjenestene våre til kundene i Helse Nord? Hvordan får vi levert på en best mulig måte – med kontinuerlig forbedring?

Ragnhild Mellem Arnesen

​Helse Nord IKT ble opprettet som en organisasjon for vel ti år siden. Før det var det IT-folk på hvert av de 11 sykehusene i nord. De forskjellige arbeidsmåtene gjenspeilet seg i ulike driftsmetoder, uklare eller manglende prosedyrer og ulik kvalitet i leveransene.

Arbeidsflyten mellom enheter var utydelig og ting ble gjerne løst forskjellig fra sak til sak. Vi bestemte oss, i likhet med veldig mange andre IT-virksomheter, for å innføre ITIL som rammeverk.

Hva er ITIL?

Jeg sitter selv i prosesstyret i Helse Nord IKT, og min rolle har det velklingende navnet config manager. Her har vi tjenestene i fokus, og skal få på plass trygge og gode tverrgående prosesser.

Og hva er så ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er et rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og support i IT-virksomheter. ITIL dykker inn i organisasjonens smørøye. Vi har definert et detaljert sett med prosedyrer som vi bruker til å styre våre prosesser. ITIL er blitt oversatt til norsk, og blir da muligens litt enklere å forstå.

Hvordan går det?

Vi er absolutt på rett vei. Håndtering av endringer og feil har fungert veldig bra i lang tid. Tilgangsstyring og problemhåndtering er også prosesser som det er god fart i.

Alle ti prosessledere er medlem av prosesstyret, som peker ut veien videre. Mange av våre kolleger har virkelig fått øynene opp for den jobben som gjøres, og vi har mange prosesser som står og banker på døra og vil inn. I løpet av 2017 ser vi for oss at vi har fire-fem nye prosesser på plass.

Skal vi lykkes med prosessarbeid er det kontinuerlig forbedring som er essensen, i tillegg til en ledelse som har troen på det vi gjør.

IT is forever!

Jeg gleder meg til 6.-8. mars, da skal jeg og min kollega Anita Toftesund holde et innlegg på itSMF-konferansen 2017. IT Service Management Forum (itSMF) er en verdensomspennende, frittstående organisasjon som jobber for å fremme kvalitet for IT-tjenester. Vårt innlegg har tittelen «Hvordan lykkes med ITIL og CSI – forsøk nummer 3.»

Det blir spennende!