Hva med kulturen, da?

Alle organisasjoner har en kultur, eller svært ofte, flere kulturer. Det gjelder også min arbeidsplass. Men hva former bedriftskulturen, og kan den endres?

Jan Nicolaisen

Vi snakker alle om kultur, i alle mulige sammenhenger – også på jobb. Vi prøver å forstå hva bedriftens kultur er og hvordan vi bidrar til å skape den – men ofte blir vi sittende igjen med enda flere spørsmål. Ledere og medarbeidere snakker ofte om at en bedrift har en «god kultur», men hva betyr det? Også har vi begrepet «ukultur» – også noe litt vagt, men det høres vel ut som noe vi ikke ønsker oss.  

Kultur og kommunikasjon

Jeg tenker at kultur og kommunikasjon sitter i fanget på hverandre. Hva mener jeg med det? Vi kan ikke ha en kultur uten at vi har folk – et fellesskap. I bedriften har vi vårt arbeidsfellesskap. I tillegg kan vi ikke ha kultur uten at vi kommuniserer med hverandre. Og motsatt: Jeg ser ikke for meg hvordan vi kan klare å kommunisere og forstå hverandre, uten å ha en kultur – noe felles, og et ønske om å forstå hverandre og bli stadig bedre kjent.

Verdigrunnlag

Må alle være enige om alt for at vi skal få en god kultur på arbeidsplassen? Det tror jeg ikke. Men, vi må klare å enes om et felles verdigrunnlag. Helse Nord IKTs verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Det er dette vi ønsker å møte våre brukere med. De skal vite at vi jobber for å understøtte helseforetakene og behovene de har for gode IKT-verktøy, slik at helsearbeidernes arbeidsdag blir så effektiv og god som mulig.

Visjonære og konservative

At mine kolleger og jeg ikke er skrudd sammen helt likt er en kjempefordel! Det viktige er at vi snakker sammen om hvilke mål vi har med arbeidet vi gjør, og hva vi kan gjøre for å nå målene.  

Product Adoption Curve
Du er verdifull på arbeidsplassen, uansett om du er innovativ, midt i mellom eller konservativ. (Illustrasjon fra fppt.com)

 

Fra markedsføring har vi fått begreper som early adopters og late majority, visionaries og conservatives. Vi hører alle hjemme et sted, og hvor vil også kunne variere med tema og tidspunkt.

Uansett om du er kjappest til å omfavne endringer og nyvinninger, eller er konservativ eller skeptisk, har du en viktig rolle på jobben. De ulike typene utfyller hverandre. Det viktigste er at vi er villige til å lytte og lære, og samarbeide for å nå de felles målene.

Les mer om teorier om diffusjon her.