Arkitektene i IT

Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

Niklas Falk-Andersson. Foto: Lene Lundberg, Helse Nord IKT

Dette er eksempler på spørsmål som er viktige for oss som jobber med virksomhetsarkitektur.

Jeg kom til Tromsø for 15 år siden og har jobbet med digitale støttetjenester i Helse Nord siden den gang. For snart tre år siden begynte jeg i Helse Nord IKT som virksomhetsarkitekt. Jeg jobber nå med problemstillinger som de over, sammen med flinke kollegaer.

Jeg er opprinnelig fra Sverige og har utdanning innen systemutvikling og grafisk formgiving.

Virksomhetsarkitekt?

En bygningsarkitekt lager tegninger over hus som skal bygges. På lignende måte lager vi kart over arbeidsprosesser på sykehusene og hvordan IT-systemene bør brukes. Kartene gir nødvendig oversikt, så man kan svare på kompliserte spørsmål.

Det er viktig at systemene snakker godt sammen, for at de skal kunne dele data med hverandre og ikke være i veien i jobben til helsearbeiderne. For å få dette til må alle som utvikler løsninger være enig om hvordan datadeling skal foregå og lage løsningene i henhold til det – og det er ikke alltid så enkelt!

En viktig jobb for virksomhetsarkitektene er derfor å hjelpe til, ved å verne om de standardiserte måtene å dele data på. Uten oversiktskart og standarder er det vanskelig å beskytte systemene mot for eksempel hackere eller datafeil når man deler data. Og dette kan jo føre til økonomisk tap eller i verste fall pasientskader.

Små skritt

Dette høres jo ganske omfattende ut? Jo, men dette er ikke en jobb man gjør en gang og blir ferdig med. Den moderne måten å jobbe med virksomhetsarkitektur på er å lage kartene underveis ut fra hvor vi skal.

I Helse Nord er vi mange som jobber med utvikling på ulike områder. Derfor har vi et bibliotek med kart, maler og prinsipper som kan gjenbrukes for å utvikle virksomhetsarkitekturen over tid.

Slik jobber vi

  • Involverer helsepersonell, ledere, IT og andre fagpersoner for å sikre at kartene stemmer og dekker deres behov
  • Utvikler arkitekturen litt og litt basert på hvor vi skal
  • Etterstreber gjenbruk og endringsevne av løsninger og verktøy
  • Bygger informasjonssikkerhet inn i kartene slik at det er trygt å ta i bruk nye løsninger

Hva med de andre regionene?

I spesialisthelsetjenesten er Nasjonal IKT helseregionenes hovedarena for samhandling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De har et nettsted som heter Kilden, hvor det står mye nyttig om hvordan vi jobber med virksomhetsarkitektur. Der deler vi også erfaringer fra Helse Nord med de andre regionene.

Moments of structure

Jeg har også min egen private blogg, Momentsofstructure.com. Den handler om – kanskje du gjettet det – virksomhetsarkitektur, eller enterprise architecture som det heter på engelsk. Siden er for deg som er litt over snittet interessert i området.