Alle de gule lappene

Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

Ragnhild Mellem Arnesen

Sist gang jeg blogget, skulle jeg og min kollega Anita Toftesund holde et innlegg på itSMF-konferansen 2017. Det gjorde vi, og vi fikk mange og gode tilbakemeldinger og spørsmål.

Vi som jobber med ITIL-prosesser synes denne konferansen er et bra sted å lære om hvordan andre utfører service management og ITIL i sine virksomheter, og vi knytter kontakt med dem. I foredraget vårt «Hvordan lykkes med ITIL og CSI – forsøk nummer 3», fortalte vi om prosessmålbildet til Helse Nord IKT og våre planer framover.

Hvor ble det av gul-lappen?

I foredraget vårt viste vi publikum hvordan vi tar vare på alle de lure ideene som kan ligge og slenge på gule lapper, eller i bortgjemte og glemte excelark.

Vi skal bli bedre på kontinuerlig forbedring. Derfor bruker vi vårt service management-system for å legge inn forbedringstiltakene der. Det er viktig å involvere prosesseier her, for å bli enig om prioriteringen av tiltak. Når vi bruker vårt felles system på denne måten, deler vi kunnskapen og blir stadig litt bedre.

Synlig og aktiv

Som medlem av prosesstyret i Helse Nord IKT har jeg ansvar for at vi gjør oss synlige i vår organisasjon. Det må vi, hvis folk skal se nytten i det vi driver med. Vi legger vekt på opplæring og inviterer oss inn til avdelinger og seksjoner for å fortelle. Hver måned legger vi også ut en oppdatering på intranettet.

Visualisering av arbeidsprosess
Bildetekst: Det ble mange spørsmål etter presentasjonen vår på itSMF-konferansen. Vi delte også ut musematter med bilder av "fabrikken" vår - de ble populære.

Vi prøver å si ting på en enklere måte enn slik det er skrevet i lærebøkene. Et eksempel på det er bildet av «fabrikken» – en visualisering av hvordan vi jobber i Helse Nord IKT. Framover skal vi jobbe med mer selvbetjening for sluttbrukerne, automatisering av driftsoppgaver, opplæring og prosessforbedringer.

Under itSMF-konferansen ble det også avholdt generalforsamling, og jeg ble valgt inn som styremedlem i itSMF Norge. Det blir spennende å jobbe enda tettere på service management og være med i utviklingen av dette for hele Norge.