Har tatt i bruk nytt verktøy for overvåking av BizTalk

Blant de første i Norge

- Det er spesielle krav for oss i helseIT-sektoren, som gjør at det først de siste årene er utviklet et verktøy som er godt nok til vårt bruk, forteller Odd-Arne Olsen, seniorkonsulent i Helse Nord IKT.

- Vi trenger ikke lenger manuelt å overvåke og søke opp feil. Det være seg innen røntgen- og patologimeldinger eller pasientpåminninger via SMS, sier Odd-Arne Olsen. Til venstre, Lars Andreas Wikbo, tjenesteansvarlig for integrasjon.

​- Ved å benytte BizTalk360 kan vi overvåke og kontrollere uten å være innlogget hele tiden, og på den måten unngå unødvendig belastning av systemet, fortsetter Odd-Arne Olsen. Han jobber med integrasjonstjenesten i Helse Nord IKT. Tjenesten drifter, utvikler og understøtter et økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt regionalt i Helse Nord.

- Det handler ganske enkelt om å få systemene til å prate sammen. Integrasjonstjenesten skal fjerne punkt til punkt-integrasjoner og etablere fellestjenester som kan gjenbrukes av flere fagsystemer, poengterer han.

Sikrer pålitelighet og frigjør IT-ressurser

- Verktøyet gir oss mulighet til å konfigurere, overvåke og analysere BizTalk og miljø for webtjenester i Helse Nord. I tillegg har vi mulighet til å gi adgang med reduserte rettigheter til personell, som driver med overvåkning eller trenger data til for eksempel trafikkanalyse, forteller Lars Andreas Wikbo, tjenesteansvarlig for Integrasjonstjenesten.

For sykehusene og helsearbeiderne bidrar overvåkingsverktøyet til en pålitelig og sikker meldingshåndtering mellom helseaktørene. Blant annet ved at den kompletterer logging og sporing gjennom hele meldingskjeden.

- Gevinsten er i tillegg frigjorte personressurser i Helse Nord IKT. Vi trenger ikke lenger manuelt å overvåke og søke opp feil. Det være seg innen røntgen- og patologimeldinger eller pasientpåminninger via SMS, sier Olsen.

Integrasjonsprosjektet fase 3 i Helse Nord IKT, jobber videre med å utvikle flere regionale fellestjenester og integrasjoner i Helse Nord.