Beredskap koronavirus

Helse Nord IKT er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset.

Koronavirus

Utviklingen av koronaviruset går nå inn i en ny fase i Norge, ifølge norske helsemyndigheter. Helse Nord IKT leverer samfunnskritiske tjenester til sykehusene i Helse Nord. Vi innfører derfor ytterligere tiltak, etter råd og vedtak fra helsemyndighetene. Det gjør vi for å bidra i en krisesituasjon, og spesielt begrense smitte blant oss som jobber i Helse Nord IKT, og overfor ansatte og pasienter ved sykehusene.

Tiltak i Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har besluttet at følgende tiltak iverksettes fra og med 12. mars, på alle våre arbeidssteder i Nord-Norge:

  • Alle ansatte som avklart med leder kan utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra, anmodes om å bruke mobilt kontor/pc på hjemmekontor. Det vil si oppgaver som er forenelig med planer som sikrer opprettholdelse av kritiske tjenester/funksjoner. Dette gjelder inntil videre og inntil det gis annen beskjed.
  • Møtevirksomhet og øvrig aktivitet gjennomføres ved bruk av Skype og andre digitale hjelpemidler.
  • Ansatte som ikke kan ha hjemmekontor, anmodes om å begrense bruken av offentlig transport mest mulig, spesielt i rushtiden. Gratis parkering for ansatte.
  • Tjenestereiser/kurs/konferanser er ikke tillatt. Tjenestereiser som må gjennomføres for å opprettholde drift/kritiske tjenester, avklares med leder.
  • Se for øvrig lenker under om hvor du kan holde deg oppdatert om gjeldende nasjonale og regionale vedtak for å unngå smittespredning.

Opprettholde driftsstabilitet og service

– Akkurat nå befinner vi oss i en svært krevende situasjon, hvor vi som alle andre må gjøre det vi kan for å redusere smitte av viruset, sier Oddbjørn Schei, adm.direktør i Helse Nord IKT. I tillegg har vi, som leverer samfunnskritiske tjenester til helsetjenesten, et spesielt ansvar. 
 
– Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å sikre at sykehusenes behov dekkes, og jobber utrettelig for å opprettholde driftsstabilitet og service, sier Schei.

Informasjon om koronasituasjonen nasjonalt og regionalt:

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronaviruset. Flere råd og vedtak for å hindre smittespredning finner du her:

 


Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, ring helsemyndighetenes publikumstelefon: 815 55 015. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner.