Bedre pasientbehandling med kvalitetsregistre

Helse Nord IKT lager medisinske kvalitetsregistre for sykehusene. Men hva er egentlig et kvalitetsregister, og hva bruker man det til?

Teamet i Helse Nord IKT som lager kvalitetsregistre. Øverst fra venstre: Ketil Holden, Gisle Mjaatvedt, Jan Olov Carlsson. Foran fra venstre: Gudleif Aronsen, Torkil Grindstein, Thomas Samuelsen. Han Roger Moen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

I Helse Nord IKTs lokaler i SIVA innovasjonssenter Tromsø sitter det et team på sju personer, som jobber med kvalitetsregistrene daglig. En av dem er systemutvikler Ketil Holden, som har jobbet med slike registre i mange år.

– Kvalitetsregistrene er viktige for både pasientene og samfunnet. Alle ønsker jo at behandlingen folk får på sykehusene skal være så god som mulig, sier Holden.

Hva gir best resultat?

Formålet med medisinske kvalitetsregistre er å vurdere og forbedre kvaliteten på behandling som gis på norske sykehus.


Opplysninger fra registrene gjør det mulig å vurdere hvordan behandlingen virker på pasientene. Helsearbeiderne får vite hvilke behandlingsmetoder og legemidler som gir best resultat, og om helsetjenesten faktisk følger anbefalte retningslinjer og prosedyrer.

– Teamet vårt jobber alltid med mange registre samtidig. Vi har jevnlige møter med legene og er avhengig av en tett og god dialog, forteller Ketil Holden i Helse Nord IKT.

To stammespråk møtes

Teamet til Holden har leveranser av programvare hver fredag. Alt testes ut før det blir lagt inn i registrene.

– Det er de som jobber med registrene på sykehusene som tester ny programvare, for eksempel leger eller andre ansatte. Vi må forholde oss til mange medisinske uttrykk. På samme måte er det krevende for legene å forstå vårt dataspråk. Vi er derfor nøye på å ha møter mellom legen og systemutvikleren i samme rom, uten noe mellomledd, sier Holden.


Renard Nilsen

Renard Nilsen leder seksjon for systemutvikling i Helse Nord IKT. Han forteller om medarbeidere som brenner for faget.

– Alle i teamet er superengasjert, er gode rådgivere og har sterkt eierskap til oppdraget. Vi er stolt over å ha opparbeidet oss nasjonal status innenfor området, som en av tre leverandører i Norge, sier Nilsen. 

Per i dag er det 54 nasjonale kvalitetsregistre, og Helse Nord IKT har utviklet 10 av dem. Les mer på kvalitetsregistre.no.

- Er godt fornøyd

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE tilbyr rådgivning og bistand til miljøene som arbeider med kvalitetsregistre. De forteller om et godt samarbeid.

Are Edvardsen

– Kvalitetsregisterteamet ved Helse Nord IKT holder et høyt faglig nivå på programvareutvikling. Utviklerne har lang erfaring med registerutvikling der direkte kontakt med fagmiljøene bestandig har vært sentralt. Teamet er derfor i stand til å levere programvare som er relevant og som holder høy kvalitet til kvalitetsregistre både i Helse Nord og nasjonalt.

Det sier spesialrådgiver Are Edvardsen ved Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE.

FAKTA

 • Kvalitetsregistrene i Norge er etablert i ulike fagmiljøer ved sykehusene
 • Det er et mål å samordne registrene bedre framover
 • I strategien for kvalitetsregistrene er et av målene økt bruk av resultater
 • Alle kvalitetsregistre vurderes årlig etter et kvalitetssystem
 • Helse Nord IKT utvikler og drifter følgende nasjonale kvalitetsregistre (per desember 2016):
 • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
    - Degenerativ nakkeregister
    - Ryggdeformitet
    - Ryggkirurgi
 • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (muskelregisteret)
 • Norsk register for invasiv kardiologi
 • Norsk gynekologisk endoskopi register
 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi
 • Nordisk register for hidradenitis suppurativa (svettekjertelbetennelse)
 • Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon
 • Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling
 • Norsk register for gastrokirurgi
 • Norsk register for analinkontinens