Bakgrunn for visjonen vår

Visjonen ble til i 2015, i form av en felles prosess som involverte alle ansatte i Helse Nord IKT. Bakgrunnen var og er den teknologiske utviklingen innenfor helse-IKT, som foregår i høyt tempo.

Ny teknologi forutsetter IKT-løsninger som underbygger tilgjengelighet, mobilitet og fleksibilitet.

Pasienten er i fokus og helseteknologi er ikke bare forbeholdt helsearbeiderne. Vi må derfor tilrettelegge slik at pasientene kan medvirke i eget behandlingsløp.

Bakgrunn for visjonen

​IKT er ett av virkemidlene helseforetakene har, for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på pasientbehandlingen. Forståelse for pasientens og helsearbeidernes behov, er avgjørende for å realisere de teknologiske forventningene. 

Ny teknologi forutsetter IKT-løsninger som underbygger tilgjengelighet, mobilitet og fleksibilitet. Grunnlaget for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til løsninger, ligger i gode arbeidsprosesser, en solid IKT-infrastruktur og endringsvilje blant både helsearbeidere og teknologer. 

Mål

Helse Nord IKT sitt mål er å være en foretrukken leverandør innenfor helse-IKT. Dette innebærer at vi må tilby:

  • Moderne IKT-infrastruktur, for å realisere ambiasjonene til helseforetakene
  • Kompetanse på hvordan teknologi kan anvendes for å effektivisere og heve kvaliteten på pasientbehandlingen
  • Brukervennlige IKT-løsninger for både helsearbeidere og pasienter
  • Arbeidsprosesser som møter de forventninger og krav som stilles til moderne IKT-løsninger

 

Med dette som bakgrunn er vår visjon; Helse og IKT smelter sammen.