Anna Uhlving er vår nye arkivar

I desember begynte Anna Uhlving i en nyopprettet arkivarstilling i Helse Nord IKT. – Det er spennende å komme inn i en ny jobb i et nytt miljø, sier Uhlving.

Anna Uhlving. Foto: Helse Nord IKT

Anna jobbet tidligere som konsulent ved saksarkivet på Universitetssykehuset Nord-Norge. I Helse Nord IKT blir hun kjent med en annen type virksomhet, med andre oppdrag og fagmiljø.

– Siden Helse Nord IKT ble et helseforetak fra 1. januar i år, får vi noen nye oppgaver. For eksempel publiserer vi både styredokumenter og offentlig postjournal på vår nettside, sier hun.

Hennes hovedoppgave er å ivareta den daglige driften av arkivet. I det inngår å lage rutiner og å være oppdatert på gjeldende lover og regler.
 
Velkommen til oss, Anna!