13 000 pc-er på sykehusene i Nord-Norge oppgraderes

Helse Nord IKT er i full gang med å oppgradere operativsystemet på alle maskiner, fra Windows 7 til Windows 10. Det er en stor operasjon, og vil by på mange fordeler for brukerne.

Prosjektleder June Meum-Larsen og teknisk koordinator Ketil Grimstad leder oppgraderingen til Windows 10. Senere i år skal de væ
Fra høyre, prosjektleder June Meum-Larsen og teknisk koordinator Ketil Grimstad, leder oppgraderingen til Windows 10. Senere i år skal de være i mål. Alle foto Richard Butler.

I prosjektet «Fremtidig håndtering av operativsystem» jobber prosjektleder June Helene Meum-Larsen, teknisk koordinator Ketil Grimstad og 15 andre knallhardt, for å gjøre både overgangen og hverdagen til brukerne ved sykehusene i Nord-Norge enklere. I tillegg leverer ytterligere 30-40 personer inn til prosjektet. 

- Windows 7 har kommet til et punkt der det ikke lengre utvikles eller støttes fra leverandøren. Derfor er det nødvendig å oppgradere til et nyere og bedre produkt, forteller Ketil Grimstad.

Gjennomprøvd produkt

Det er flere fordeler med den nye versjonen:  

  • Bedre sikkerhet
  • Økt brukervennlighet
  • Mindre behov for brukerstøtte 

– Windows 10 er et veldig godt produkt, som har vært på markedet siden juli 2015. Driftssikkerhet og driftsstabilitet er viktig, for å ivareta sensitive data som for eksempel pasientinformasjon, sier Ketil Grimstad.

Prosjektleder June Helene Meum-Larsen påpeker at oppgraderingen fører til at en del av den gamle maskinparken må byttes ut. Disse maskinene blir erstattet av nye og raskere maskiner, som igjen fører til mer stabilitet for brukeren.   

God mottakelse

Overgangen til nytt operativsystem har blitt møtt med begeistring – og litt skepsis.

– Brukerne på sykehusene gir positive tilbakemeldinger. Mange melder at de har fått en betydelig bedre og enklere opplevelse. Men, som ved alle store endringer er det endel skepsis, sier prosjektlederen. 

For noens del er det også store utfordringer. Likevel synes mange det er spennende med endringen. De ser at maskinen fungerer bedre og raskere etter oppgraderingen, konstaterer hun.

Meum-Larsen og Grimstad ser et klart mønster: I begynnelsen er flere skeptiske til oppgraderingen og holder igjen. Men så løsner det. Når kollegaen har fått oppgraderingen og ser at det virker, kommer flere til.

2000 programmer i bruk

Oppgraderingsprosessen skal automatiseres så mye som mulig, for å minimere arbeidet rundt den videre driften av det nye operativsystemet.

– Vi har rundt 2000 forskjellige programmer i bruk i Helse Nord, forteller Ketil Grimstad. Før vi kan oppgradere en ny pc, må vi være sikre på at programmene som brukes er mulig å kjøre på Windows 10.

Testing og pakking av programmet er en stor jobb. Først når alle programmene som en gitt bruker trenger er godkjent, kan maskinen oppgraderes.

- Mye av jobben er derfor å sikre at programmene som brukerne har på pc-ene sine, fortsatt fungerer etter oppgraderingen. Men ikke alle problemer som dukker opp lar seg løse automatisk, poengterer Grimstad.

June Meum-Larsen og Ketil Grimstad leder et prosjekt der mange av prosjektdeltakerne arbeider på ulike steder i Helse Nord. Da m

June Meum-Larsen og Ketil Grimstad leder et prosjekt der mange av prosjektdeltakerne arbeider på ulike steder i Helse Nord. Da må møtene også foregå på skype. På skjermen  f.v. øverst, Alexander Ringdal og Remi Strand, og f.v. nederst, Tom Erik Sundbye og Helge Rudi. Ved bordet f.v. Halvard Hermansen, Pål Kristensen, Benjamin Bøgwald, Marius Fylkesnes, Ketil Grimstad, June H. Meum-Larsen og Vidar Bjerke.

- Vi har stort fokus på feilretting og samarbeider tett med Brukernær service og Brukerstøtte i Helse Nord IKT, for å kunne bistå alle som trenger hjelp, fortsetter han. Dersom mange rapporterer samme feil eller lignende feil, vurderer vi fortløpende videre oppgraderingen av nye maskiner.

Oppgradering automatiseres

Både Ketil Grimstad og June H. Meum-Larsen understreker verdien i å ha gjennomført et lignende prosjekt tidligere. Sist gang var i 2014, da alle pc-ene ble oppgradert fra Windows XP til Windows 7.

– Mange av de samme fagfolkene er med denne gangen også. Vi har en stor kunnskapsbase å ta av, smiler Meum-Larsen.

Når oppgraderingen til Windows 10 er fullført, blir det årlige oppgraderinger med nye versjoner av Windows 10.

– En del av prosjektet er derfor å klargjøre Helse Nord for den årlige oppgraderingen, slik at det blir en rutine som går hvert år, påpeker Grimstad. Med jobben prosjektet gjør i dag, mener han at brukerne vil merke mindre og mindre for hver oppgradering.

Windows 10 vil oppgraderes jevnlig i en automatisert prosess, som vi i Helse Nord IKT kontrollerer. Hverdagen til brukerne påvirkes minimalt, understreker han.