Styremøte i Helse Nord IKT HF 6. september 2017

Styremøte, 06.09.2017

 

Når og hvor

Dato
06.09.2017 
Klokkeslett
15:30-18:00
Sted
Tromsø
Radisson Blu hotell, Tromsø
 

Presseprotokoll for styremøte 2017-09-06.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Presseprotokoll for styremøte 2017-09-06.pdfPresseprotokoll for styremøte 2017-09-06.pdfpdf331086
Styremøte 20170906 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styremøte 20170906 Forside.pdfStyremøte 20170906 Forside.pdfpdf144220
Styremøte 20170906 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styremøte 20170906 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170906 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf303784
Styresak 046-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 046-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 046-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf296390
Styresak 048-2017 Virksomhetsrapport-pr.juli.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 048-2017 Virksomhetsrapport-pr.juli.pdfStyresak 048-2017 Virksomhetsrapport-pr.juli.pdfpdf1774672
Styresak 048-2017-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 048-2017-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdfStyresak 048-2017-1 vedlegg - Status prosjektportefølje.pdfpdf885787
Styresak 048-2017-2 vedlegg - Sluttrapport FAKT programmet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 048-2017-2 vedlegg - Sluttrapport FAKT programmet.pdfStyresak 048-2017-2 vedlegg - Sluttrapport FAKT programmet.pdfpdf688386
Styresak 049-2017 Plan for styremøter 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 049-2017 Plan for styremøter 2018.pdfStyresak 049-2017 Plan for styremøter 2018.pdfpdf801361
Styresak 050-2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 050-2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfStyresak 050-2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfpdf629298
Styresak 050-2017-2 vedlegg - Vurdering av status i Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 050-2017-2 vedlegg - Vurdering av status i Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 050-2017-2 vedlegg - Vurdering av status i Helse Nord IKT HF.pdfpdf864029
Styresak 051-2017 Komperativ analyse.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 051-2017 Komperativ analyse.pdfStyresak 051-2017 Komperativ analyse.pdfpdf299672
Styresak 052-2017 Revidert langsiktig økonomiplan.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 052-2017 Revidert langsiktig økonomiplan.pdfStyresak 052-2017 Revidert langsiktig økonomiplan.pdfpdf514364
Styresak 053-2017 Microsoft forhandlinger saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170906/20170906/Styresak 053-2017 Microsoft forhandlinger saksframlegg.pdfStyresak 053-2017 Microsoft forhandlinger saksframlegg.pdfpdf226850

Fant du det du lette etter?