Styremøte Helse Nord IKT HF 8. februar 2019

Styremøte, 08.02.2019

 

Når og hvor

Dato
08.02.2019 
Klokkeslett
11:00-15:30
Sted
Bodø
  

Godkjent protokoll for styremøte 2019-02-08.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Godkjent protokoll for styremøte 2019-02-08.pdfGodkjent protokoll for styremøte 2019-02-08.pdfpdf1734521
Presseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Presseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdfPresseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdfpdf786603
Styremøte 08FEB2019 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styremøte 08FEB2019 Forside.pdfStyremøte 08FEB2019 Forside.pdfpdf380698
Styremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf655760
Styresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf576846
Styresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdfStyresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdfpdf548777
Styresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdfStyresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdfpdf706884
Styresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfStyresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfpdf550093
Styresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfStyresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfpdf647341
Styresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfStyresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfpdf548992
Styresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdfStyresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdfpdf425098
Styresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdfStyresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdfpdf548401
Styresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdfStyresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdfpdf1531724
Styresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdfStyresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdfpdf553177
Styresak 006-2019 vedlegg 1 - Foretaksmøte Helse Nord IKT HF, innkalling.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 006-2019 vedlegg 1 - Foretaksmøte Helse Nord IKT HF, innkalling.pdfStyresak 006-2019 vedlegg 1 - Foretaksmøte Helse Nord IKT HF, innkalling.pdfpdf1896521
Styresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdfStyresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdfpdf1026947
Styresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdfStyresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdfpdf1401628
Styresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdfStyresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdfpdf1299237
Styresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdfStyresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdfpdf694810
Styresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdfStyresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdfpdf1074644

Fant du det du lette etter?