Styremøte Helse Nord IKT HF 4. oktober 2018

Styremøte, 04.10.2018

 

Når og hvor

Dato
04.10.2018 
Klokkeslett
08:30-12:30
Sted
Tromsø
  

Styremøte 04OKT2018 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styremøte 04OKT2018 Forside.pdfStyremøte 04OKT2018 Forside.pdfpdf107856
Styremøte 04OKT2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styremøte 04OKT2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 04OKT2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf250161
Styresak 048-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 048-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 048-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf261990
Styresak 049-2018 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 30AUG18.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 049-2018 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 30AUG18.pdfStyresak 049-2018 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 30AUG18.pdfpdf278923
Styresak 050-2018 Virksomhetsrapport per august 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 050-2018 Virksomhetsrapport per august 2018 saksframlegg.pdfStyresak 050-2018 Virksomhetsrapport per august 2018 saksframlegg.pdfpdf170823
Styresak 050-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per august 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 050-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per august 2018.pdfStyresak 050-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per august 2018.pdfpdf949930
Styresak 051-2018 Tertialrapport 2.tertial saksfremlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 051-2018 Tertialrapport 2.tertial saksfremlegg.pdfStyresak 051-2018 Tertialrapport 2.tertial saksfremlegg.pdfpdf184539
Styresak 051-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 2. tertial.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 051-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 2. tertial.pdfStyresak 051-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 2. tertial.pdfpdf1011394
Styresak 052-2018 Ledelsens-gjennomgang HN IKT 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 052-2018 Ledelsens-gjennomgang HN IKT 2018.pdfStyresak 052-2018 Ledelsens-gjennomgang HN IKT 2018.pdfpdf289217
Styresak 052-2018-1 vedlegg Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 052-2018-1 vedlegg Ledelsens gjennomgang.pdfStyresak 052-2018-1 vedlegg Ledelsens gjennomgang.pdfpdf931811
Styresak 053-2018 Program Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MoDI).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 053-2018 Program Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MoDI).pdfStyresak 053-2018 Program Mobil digital klinisk arbeidsflyt (MoDI).pdfpdf595462
Styresak 056-2018 Plan for styremøter 2019.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 056-2018 Plan for styremøter 2019.pdfStyresak 056-2018 Plan for styremøter 2019.pdfpdf262437
Styresak 057-2018 Forberedelse - evaluering av administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181004/Styresak 057-2018 Forberedelse - evaluering av administrerende direktør.pdfStyresak 057-2018 Forberedelse - evaluering av administrerende direktør.pdfpdf179730

Fant du det du lette etter?