Styremøte Helse Nord IKT HF 31. mai 2018

Styremøte, 31.05.2018

 

Når og hvor

Dato
31.05.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Bodø
  

Presseprotokoll for styremøte 2018-05-31.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Presseprotokoll for styremøte 2018-05-31.pdfPresseprotokoll for styremøte 2018-05-31.pdfpdf767201
Styresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf669636
Styresak 029-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 19 mars 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 029-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 19 mars 2018.pdfStyresak 029-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 19 mars 2018.pdfpdf818296
Styresak 030-2018 Virksomhetsrapport mai 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 030-2018 Virksomhetsrapport mai 2018 saksframlegg.pdfStyresak 030-2018 Virksomhetsrapport mai 2018 saksframlegg.pdfpdf564548
Styresak 031-2018 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 031-2018 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdfStyresak 031-2018 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdfpdf594110
Styresak 031-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 1.tertial.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 031-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 1.tertial.pdfStyresak 031-2018-1 vedlegg - Tertialrapport 1.tertial.pdfpdf1733676
Styresak 032-2018 Presisering av adm.dir fullmakter saksfremlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 032-2018 Presisering av adm.dir fullmakter saksfremlegg.pdfStyresak 032-2018 Presisering av adm.dir fullmakter saksfremlegg.pdfpdf585167
Styresak 032-2018-1 vedlegg - Saksutredning Presisering av fullmakter AD HN IKT HF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 032-2018-1 vedlegg - Saksutredning Presisering av fullmakter AD HN IKT HF.PDFStyresak 032-2018-1 vedlegg - Saksutredning Presisering av fullmakter AD HN IKT HF.PDFpdf458831
Styresak 032-2018-2 vedlegg - Utdrag fra instruks AD HN IKT HF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 032-2018-2 vedlegg - Utdrag fra instruks AD HN IKT HF.PDFStyresak 032-2018-2 vedlegg - Utdrag fra instruks AD HN IKT HF.PDFpdf523722
Styresak 032-2018-3 vedlegg - konsernbestemmelser for investeringer.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 032-2018-3 vedlegg - konsernbestemmelser for investeringer.pdfStyresak 032-2018-3 vedlegg - konsernbestemmelser for investeringer.pdfpdf795854
Styresak 033-2018 Etablering av 24-7 bemanning av drift og overvåking - saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 033-2018 Etablering av 24-7 bemanning av drift og overvåking - saksframlegg.pdfStyresak 033-2018 Etablering av 24-7 bemanning av drift og overvåking - saksframlegg.pdfpdf874391
Styresak 033-2018-1 vedlegg - Saksutredning 24-7 drift.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 033-2018-1 vedlegg - Saksutredning 24-7 drift.pdfStyresak 033-2018-1 vedlegg - Saksutredning 24-7 drift.pdfpdf998437
Styresak 034-2018 Ny avtale med Microsoft for Helse Nord.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 034-2018 Ny avtale med Microsoft for Helse Nord.pdfStyresak 034-2018 Ny avtale med Microsoft for Helse Nord.pdfpdf767292
Styresak 035-2018 Helse Nord anskaffelsesstrategi saksfremlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 035-2018 Helse Nord anskaffelsesstrategi saksfremlegg.pdfStyresak 035-2018 Helse Nord anskaffelsesstrategi saksfremlegg.pdfpdf620660
Styresak 035-2018-1 vedlegg - Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 035-2018-1 vedlegg - Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfStyresak 035-2018-1 vedlegg - Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfpdf546233
Styresak 035-2018-2 vedlegg - Anskaffelsesstrategi styresak HN RHF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 035-2018-2 vedlegg - Anskaffelsesstrategi styresak HN RHF.PDFStyresak 035-2018-2 vedlegg - Anskaffelsesstrategi styresak HN RHF.PDFpdf562169
Styresak 035-2018-3 vedlegg - Presentasjon.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 035-2018-3 vedlegg - Presentasjon.pdfStyresak 035-2018-3 vedlegg - Presentasjon.pdfpdf915368
Styresak 035-2018-4 vedlegg - Premisser vedlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180531/Styresak 035-2018-4 vedlegg - Premisser vedlegg.pdfStyresak 035-2018-4 vedlegg - Premisser vedlegg.pdfpdf488673

Fant du det du lette etter?