Styremøte Helse Nord IKT HF 30. august 2018

Styremøte, 30.08.2018

 

Når og hvor

Dato
30.08.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Tromsø
Linken møtesenter, Siva innovasjonssenter Tromsø
 

Presseprotokoll for styremøte 2018-08-30.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Presseprotokoll for styremøte 2018-08-30.pdfPresseprotokoll for styremøte 2018-08-30.pdfpdf292138
Styreprotokoll signert 2018-08-30.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styreprotokoll signert 2018-08-30.pdfStyreprotokoll signert 2018-08-30.pdfpdf2580784
Styresak 037-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 037-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 037-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf261114
Styresak 038-2018 Protokoll for styremøte 2018-05-31.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 038-2018 Protokoll for styremøte 2018-05-31.pdfStyresak 038-2018 Protokoll for styremøte 2018-05-31.pdfpdf305870
Styresak 039-2018 Virksomhetsrapport august 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 039-2018 Virksomhetsrapport august 2018 saksframlegg.pdfStyresak 039-2018 Virksomhetsrapport august 2018 saksframlegg.pdfpdf184025
Styresak 039-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport august 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 039-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport august 2018.pdfStyresak 039-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport august 2018.pdfpdf647205
Styresak 040-2018 Framtidig Arbeidsflate planleggingsfase v0.98.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 040-2018 Framtidig Arbeidsflate planleggingsfase v0.98.pdfStyresak 040-2018 Framtidig Arbeidsflate planleggingsfase v0.98.pdfpdf324805
Styresak 040-2018-1 vedlegg - Konseptutredning Del I.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 040-2018-1 vedlegg - Konseptutredning Del I.pdfStyresak 040-2018-1 vedlegg - Konseptutredning Del I.pdfpdf2712183
Styresak 041-2018 Revidert langsiktig økonomiplan 2018-2022.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 041-2018 Revidert langsiktig økonomiplan 2018-2022.pdfStyresak 041-2018 Revidert langsiktig økonomiplan 2018-2022.pdfpdf465979
Styresak 042-2018 Utnevnelse av representanter til valgstyre.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 042-2018 Utnevnelse av representanter til valgstyre.pdfStyresak 042-2018 Utnevnelse av representanter til valgstyre.pdfpdf287564
Styresak 045-2018 Risikostyring i HN IKT.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 045-2018 Risikostyring i HN IKT.pdfStyresak 045-2018 Risikostyring i HN IKT.pdfpdf199026
Styresak 046-2018 Beredskap og kontinuitet i HN IKT.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 046-2018 Beredskap og kontinuitet i HN IKT.pdfStyresak 046-2018 Beredskap og kontinuitet i HN IKT.pdfpdf196343
Styresak 046-2018-1 vedlegg - Beredskap og kontinuitet i HN IKT_v3.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180830/20180831/Styresak 046-2018-1 vedlegg - Beredskap og kontinuitet i HN IKT_v3.pdfStyresak 046-2018-1 vedlegg - Beredskap og kontinuitet i HN IKT_v3.pdfpdf206802

Fant du det du lette etter?