Styremøte Helse Nord IKT HF 27. mai 2019

Styremøte, 27.05.2019

 

Når og hvor

Dato
27.05.2019 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Tromsø
Linken møtesenter, Tromsø
 

Presseprotokoll fra styremøte Helse Nord IKT HF 2019-05-27.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Presseprotokoll fra styremøte Helse Nord IKT HF 2019-05-27.pdfPresseprotokoll fra styremøte Helse Nord IKT HF 2019-05-27.pdf
Styremøte 27MAI2019 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styremøte 27MAI2019 Forside.pdfStyremøte 27MAI2019 Forside.pdf
Styremøte 27MAI2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styremøte 27MAI2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 27MAI2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styresak 024-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 024-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 024-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 025-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 21.03.19.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 025-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 21.03.19.pdfStyresak 025-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 21.03.19.pdf
Styresak 026-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 026-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfStyresak 026-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdf
Styresak 026-2019-1 vedlegg Oppfølgingsliste for styret i HN IKT.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 026-2019-1 vedlegg Oppfølgingsliste for styret i HN IKT.PDFStyresak 026-2019-1 vedlegg Oppfølgingsliste for styret i HN IKT.PDF
Styresak 027-2019 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 027-2019 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdfStyresak 027-2019 Tertialrapport 1.tertial saksfremlegg.pdf
Styresak 027-2019-1 Vedlegg - 1.tertialrapport_2019_RHF_mal.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 027-2019-1 Vedlegg - 1.tertialrapport_2019_RHF_mal.pdfStyresak 027-2019-1 Vedlegg - 1.tertialrapport_2019_RHF_mal.pdf
Styresak 028-2019 Virksomhetsrapport per april 2019 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 028-2019 Virksomhetsrapport per april 2019 saksframlegg.pdfStyresak 028-2019 Virksomhetsrapport per april 2019 saksframlegg.pdf
Styresak 028-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per april 2019.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 028-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per april 2019.pdfStyresak 028-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per april 2019.pdf
Styresak 031-2019 Migreringspakke 4 DIPS og Sectra.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190527/Styresak 031-2019 Migreringspakke 4 DIPS og Sectra.pdfStyresak 031-2019 Migreringspakke 4 DIPS og Sectra.pdf


Fant du det du lette etter?