Styremøte Helse Nord IKT HF 20. april 2017

Styremøte, 20.04.2017

 

Når og hvor

Dato
20.04.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Skype møte
 

Presseprotokoll for styremøte 20170420.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Presseprotokoll for styremøte 20170420.pdfPresseprotokoll for styremøte 20170420.pdfpdf215775
Styremøte 20170420 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styremøte 20170420 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170420 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf165948
Styresak 014-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 014-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 014-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf653246
Styresak 016-2017 Virksomhetsrapport - mars 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 016-2017 Virksomhetsrapport - mars 2017.pdfStyresak 016-2017 Virksomhetsrapport - mars 2017.pdfpdf800802
Styresak 016-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 016-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport.pdfStyresak 016-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport.pdfpdf399512
Styresak 017-2017 Oppfølging av oppdragsdokument saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 017-2017 Oppfølging av oppdragsdokument saksframlegg.pdfStyresak 017-2017 Oppfølging av oppdragsdokument saksframlegg.pdfpdf126699
Styresak 017-2017-1 Oppfølging av oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 017-2017-1 Oppfølging av oppdragsdokument 2016.pdfStyresak 017-2017-1 Oppfølging av oppdragsdokument 2016.pdfpdf226970
Styresak 017-2017-2 vedlegg - OD 2017 - Oppsummering av oppdrag HN IKT.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 017-2017-2 vedlegg - OD 2017 - Oppsummering av oppdrag HN IKT.PDFStyresak 017-2017-2 vedlegg - OD 2017 - Oppsummering av oppdrag HN IKT.PDFpdf294788
Styresak 019-2017 Integrasjonsprosjektet fase 3 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 019-2017 Integrasjonsprosjektet fase 3 saksframlegg.pdfStyresak 019-2017 Integrasjonsprosjektet fase 3 saksframlegg.pdfpdf156510
Styresak 019-2017-1 vedlegg - Prosjektforsl. Integrasjonsp.pdf.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 019-2017-1 vedlegg - Prosjektforsl. Integrasjonsp.pdf.pdfStyresak 019-2017-1 vedlegg - Prosjektforsl. Integrasjonsp.pdf.pdfpdf493291
Styresak 024-2017 Felles digital flate for kommunikasjonsteknologi.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 024-2017 Felles digital flate for kommunikasjonsteknologi.pdfStyresak 024-2017 Felles digital flate for kommunikasjonsteknologi.pdfpdf137626
Styresak 024-2017-1 vedlegg - Rapport Utredning komm.teknologi.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 024-2017-1 vedlegg - Rapport Utredning komm.teknologi.pdfStyresak 024-2017-1 vedlegg - Rapport Utredning komm.teknologi.pdfpdf2046911
Styresak 024-2017-2 vedlegg - Prosjektmandat Konseptfase.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 024-2017-2 vedlegg - Prosjektmandat Konseptfase.pdfStyresak 024-2017-2 vedlegg - Prosjektmandat Konseptfase.pdfpdf769884
Styresak 025-2017 Langsiktig økonomiplan (investeringsplan).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 025-2017 Langsiktig økonomiplan (investeringsplan).pdfStyresak 025-2017 Langsiktig økonomiplan (investeringsplan).pdfpdf321739
Styresak 027-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 027-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDFStyresak 027-2017 Forsikringsordninger i Helse Nord IKT.PDFpdf141789
Styresak 028-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 028-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdfStyresak 028-2017 Brukerundersøkelsen 2016 - kundetilfredshetsmåling.pdfpdf139602
Styresak 028-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170420/Styresak 028-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdfStyresak 028-2017-1 vedlegg - Brukerundersøkelse rapport 15.11. 2016.pdfpdf1269819

Fant du det du lette etter?