Styremøte Helse Nord IKT HF 19. mars 2018

Styremøte, 19.03.2018

 

Når og hvor

Dato
19.03.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Bodø
Møterom Oversikten Helse Nord RHF
 

Presseprotokoll for styremøte 2018-03-19.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Presseprotokoll for styremøte 2018-03-19.pdfPresseprotokoll for styremøte 2018-03-19.pdfpdf380199
Styremøte 19MAR2018 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styremøte 19MAR2018 Forside.pdfStyremøte 19MAR2018 Forside.pdfpdf393807
Styremøte 19MAR2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styremøte 19MAR2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 19MAR2018 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf650615
Styreprotokoll signert - 2018-03-19.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styreprotokoll signert - 2018-03-19.pdfStyreprotokoll signert - 2018-03-19.pdfpdf1748400
Styresak 014-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 014-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 014-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf292864
Styresak 015-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 8. februar 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 015-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 8. februar 2018.pdfStyresak 015-2018 Godkjenning av protokoll for styremøte 8. februar 2018.pdfpdf703269
Styresak 016-2018 Virksomhetsrapport mars 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 016-2018 Virksomhetsrapport mars 2018 saksframlegg.pdfStyresak 016-2018 Virksomhetsrapport mars 2018 saksframlegg.pdfpdf567382
Styresak 016-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 016-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfStyresak 016-2018-1 vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfpdf1509943
Styresak 017-2018 Årsregnskap og årsberetning 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 017-2018 Årsregnskap og årsberetning 2017.pdfStyresak 017-2018 Årsregnskap og årsberetning 2017.pdfpdf581955
Styresak 017-2018-1 vedlegg - Utkast til styrets årsberetning 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 017-2018-1 vedlegg - Utkast til styrets årsberetning 2017.pdfStyresak 017-2018-1 vedlegg - Utkast til styrets årsberetning 2017.pdfpdf526754
Styresak 017-2018-2 vedlegg - Årsregnskap 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 017-2018-2 vedlegg - Årsregnskap 2017.pdfStyresak 017-2018-2 vedlegg - Årsregnskap 2017.pdfpdf576477
Styresak 018-2018 Årlig melding saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 018-2018 Årlig melding saksframlegg.pdfStyresak 018-2018 Årlig melding saksframlegg.pdfpdf573999
Styresak 018-2018-1 vedlegg - Årlig melding 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 018-2018-1 vedlegg - Årlig melding 2017.pdfStyresak 018-2018-1 vedlegg - Årlig melding 2017.pdfpdf974906
Styresak 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 saksframlegg.pdfStyresak 019-2018 Overordnet virksomhetsplan 2018 saksframlegg.pdfpdf570604
Styresak 019-2018-1 vedlegg - Overordnet Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 019-2018-1 vedlegg - Overordnet Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF.PDFStyresak 019-2018-1 vedlegg - Overordnet Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF.PDFpdf1126457
Styresak 019-2018-2 vedlegg - Målbildet 2023.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 019-2018-2 vedlegg - Målbildet 2023.pdfStyresak 019-2018-2 vedlegg - Målbildet 2023.pdfpdf609099
Styresak 020-2018 Ivaretakelse av databehandleravtaler i Helse Nord.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 020-2018 Ivaretakelse av databehandleravtaler i Helse Nord.pdfStyresak 020-2018 Ivaretakelse av databehandleravtaler i Helse Nord.pdfpdf616597
Styresak 021-2018 planfase digital telekommunikasjon.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018 planfase digital telekommunikasjon.pdfStyresak 021-2018 planfase digital telekommunikasjon.pdfpdf726511
Styresak 021-2018-1 vedlegg - Prosjektforslag - Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018-1 vedlegg - Prosjektforslag - Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfStyresak 021-2018-1 vedlegg - Prosjektforslag - Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfpdf2494338
Styresak 021-2018-2 vedlegg - Prosjektbegrunnelse- Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018-2 vedlegg - Prosjektbegrunnelse- Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfStyresak 021-2018-2 vedlegg - Prosjektbegrunnelse- Digital plattform telekommunikasjon v1.0.pdfpdf1207740
Styresak 021-2018-3 vedlegg - Faseplan Planfasen - digital plattform Telekommunikasjon v1.0.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018-3 vedlegg - Faseplan Planfasen - digital plattform Telekommunikasjon v1.0.pdfStyresak 021-2018-3 vedlegg - Faseplan Planfasen - digital plattform Telekommunikasjon v1.0.pdfpdf657132
Styresak 021-2018-4 vedlegg - Analyseunderlag.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018-4 vedlegg - Analyseunderlag.pdfStyresak 021-2018-4 vedlegg - Analyseunderlag.pdfpdf2609066
Styresak 021-2018-5 vedlegg - Kravspesifikasjon.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 021-2018-5 vedlegg - Kravspesifikasjon.pdfStyresak 021-2018-5 vedlegg - Kravspesifikasjon.pdfpdf2028352
Styresak 022-2018 Utbygging av trådløse nett i Helse Nord.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 022-2018 Utbygging av trådløse nett i Helse Nord.pdfStyresak 022-2018 Utbygging av trådløse nett i Helse Nord.pdfpdf818576
Styresak 022-2018-1 vedlegg - utbygging av tråløsenett.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 022-2018-1 vedlegg - utbygging av tråløsenett.pdfStyresak 022-2018-1 vedlegg - utbygging av tråløsenett.pdfpdf1345197
Styresak 023-2018 Presentasjon av prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 023-2018 Presentasjon av prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS).pdfStyresak 023-2018 Presentasjon av prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS).pdfpdf572060
Styresak 024-2018 Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) - endring av forutsetninger.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 024-2018 Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) - endring av forutsetninger.pdfStyresak 024-2018 Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) - endring av forutsetninger.pdfpdf805109
Styresak 025-2018 Langsiktig økonomiplan 2018-2022 (investeringsplan mv).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 025-2018 Langsiktig økonomiplan 2018-2022 (investeringsplan mv).pdfStyresak 025-2018 Langsiktig økonomiplan 2018-2022 (investeringsplan mv).pdfpdf1298564
Styresak 026-2018 Orientering om status i forhandlingene med Microsoft.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/Styresak 026-2018 Orientering om status i forhandlingene med Microsoft.pdfStyresak 026-2018 Orientering om status i forhandlingene med Microsoft.pdfpdf833664
styresak 021-2018-6 vedlegg - Portbehandling Digital plattform telekommunikasjon - rapport.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180319/styresak 021-2018-6 vedlegg - Portbehandling Digital plattform telekommunikasjon - rapport.pdfstyresak 021-2018-6 vedlegg - Portbehandling Digital plattform telekommunikasjon - rapport.pdfpdf498416

Fant du det du lette etter?