Styremøte Helse Nord IKT HF 14. februar 2017

Styremøte, 14.02.2017

 

Når og hvor

Dato
14.02.2017 
Klokkeslett
17:30-20:00
Sted
Bodø
RHF
 

Presseprotokoll styremøte 20170214.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Presseprotokoll styremøte 20170214.pdfPresseprotokoll styremøte 20170214.pdfpdf255764
Styremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20170214 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf412655
Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf542731
Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdfStyresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 20161207.pdfpdf188681
Styresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdfStyresak 003-2017 Godkjenning av protokoll for ordinært styremøte 20161108.pdfpdf174105
Styresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdfStyresak 004-2017 Virksomhetsrapport - januar 2017.pdfpdf590167
Styresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdfStyresak 004-2017-1 vedlegg - Status prosjekt virksomhetsrapport - januar 2017.pdfpdf236681
Styresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdfStyresak 005-2017 Beslutningsstruktur IT infrastruktur og basistjenester.pdfpdf180434
Styresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdfStyresak 007-2017 Revisjon av styreinstruks og instruks for administrerende direktør.pdfpdf162074
Styresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdfStyresak 007-2017-1 vedlegg - Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF versjon 1.1.pdfpdf135545
Styresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdfStyresak 007-2017-2 vedlegg - Styreinstruks Helse Nord IKT HF versjon1.1.pdfpdf153026
Styresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdfStyresak 007-2017-3 vedlegg - Endringslogg - Instruks til administrerende direktør.pdfpdf124336
Styresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdfStyresak 007-2017-4 vedlegg - Endringslogg - Styreinstruks.pdfpdf119172
Styresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdfStyresak 007-2017-5 vedlegg - Selliseth og Welde Sammenligning av instrukser.pdfpdf302898
Styresak 008-2017 Budsjett 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 008-2017 Budsjett 2017.pdfStyresak 008-2017 Budsjett 2017.pdfpdf283988
Styresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 009-2017 Årshjul 2017 Helse Nord IKT HF.pdfpdf169144
Styresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 009-2017-1 vedlegg - Årshjul Helse Nord IKT HF.pdfpdf306487
Styresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfStyresak 010-2017 Oppdragsdokument 2017.pdfpdf166993
Styresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdfStyresak 010-2017-1 vedlegg - Oppdragsdokument 2017.pdfpdf1221358
Styresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfStyresak 010-2017-2 vedlegg - Styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfpdf143115
Styresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfStyresak 010-2017-3 vedlegg - Endelig vedtak styresak 3-17 Helse Nord RHF.pdfpdf115480
Styresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 010-2017-4 vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord IKT HF.pdfpdf850925
Styresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170214/Styresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdfStyresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF (002).pdfpdf446047

Fant du det du lette etter?