Styremøte Helse Nord IKT 9. november 2017

Styremøte , 09.11.2017

 

Når og hvor

Dato
09.11.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Skype
 

Presseprotokoll for styremøte 2017-11-09.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Presseprotokoll for styremøte 2017-11-09.pdfPresseprotokoll for styremøte 2017-11-09.pdf
Styremøte 20171109 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styremøte 20171109 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20171109 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styresak 057-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 057-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 057-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 058-2017 Godkjenning av protokoll for styremøte 2017-09-06.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 058-2017 Godkjenning av protokoll for styremøte 2017-09-06.pdfStyresak 058-2017 Godkjenning av protokoll for styremøte 2017-09-06.pdf
Styresak 059-2017 Godkjenning av protokoll for tertialrapportering 2.tertial 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 059-2017 Godkjenning av protokoll for tertialrapportering 2.tertial 2017.pdfStyresak 059-2017 Godkjenning av protokoll for tertialrapportering 2.tertial 2017.pdf
Styresak 060-2017 Virksomhetsrapport.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 060-2017 Virksomhetsrapport.pdfStyresak 060-2017 Virksomhetsrapport.pdf
Styresak 061-2017 Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 061-2017 Ledelsens gjennomgang.pdfStyresak 061-2017 Ledelsens gjennomgang.pdf
Styresak 061-2017-1 vedlegg - Referat fra ledelsens gjennomgang 2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 061-2017-1 vedlegg - Referat fra ledelsens gjennomgang 2017.pdfStyresak 061-2017-1 vedlegg - Referat fra ledelsens gjennomgang 2017.pdf
Styresak 061-2017-2 vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 061-2017-2 vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdfStyresak 061-2017-2 vedlegg - Ledelsens gjennomgang.pdf
Styresak 061-2017-3 vedlegg - Tiltaksplan-ledelsens-gjennomgang-2017.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 061-2017-3 vedlegg - Tiltaksplan-ledelsens-gjennomgang-2017.pdfStyresak 061-2017-3 vedlegg - Tiltaksplan-ledelsens-gjennomgang-2017.pdf
Styresak 062-2017 Budsjettforslag 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 062-2017 Budsjettforslag 2018.pdfStyresak 062-2017 Budsjettforslag 2018.pdf
Styresak 063-2017 Lønnsjustering Administrerende direktør.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 063-2017 Lønnsjustering Administrerende direktør.pdfStyresak 063-2017 Lønnsjustering Administrerende direktør.pdf
Styresak 064-2017 - Avslutning av mobilt kontor.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 064-2017 - Avslutning av mobilt kontor.pdfStyresak 064-2017 - Avslutning av mobilt kontor.pdf
Styresak 064-2017-1 vedlegg Sluttrapport Mobilt Kontor.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 064-2017-1 vedlegg Sluttrapport Mobilt Kontor.pdfStyresak 064-2017-1 vedlegg Sluttrapport Mobilt Kontor.pdf
Styresak 064-2017-1-1 vedlegg - Programvareliste_Mobilt Kontor.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 064-2017-1-1 vedlegg - Programvareliste_Mobilt Kontor.pdfStyresak 064-2017-1-1 vedlegg - Programvareliste_Mobilt Kontor.pdf
Styresak 065-2017 Godtgjørelse for styret i Helse Nord IKT HF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 065-2017 Godtgjørelse for styret i Helse Nord IKT HF.PDFStyresak 065-2017 Godtgjørelse for styret i Helse Nord IKT HF.PDF
Styresak 066-2017 Styreseminar styret Helse Nord IKT HF.PDFhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171109/Styresak 066-2017 Styreseminar styret Helse Nord IKT HF.PDFStyresak 066-2017 Styreseminar styret Helse Nord IKT HF.PDF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.