Styremøte Helse Nord IKT 8. februar 2019

Styremøte, 08.02.2019

 

Når og hvor

Dato
08.02.2019 
Klokkeslett
11:00-15:30
Sted
Bodø
  

Presseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Presseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdfPresseprotokoll for styremøte 2019-02-08.pdf
Styremøte 08FEB2019 Forside.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styremøte 08FEB2019 Forside.pdfStyremøte 08FEB2019 Forside.pdf
Styremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 08FEB2019 Innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdfStyresak 002-2019 Godkjenning av protokoll for styremøte 06.12.18.pdf
Styresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdfStyresak 002-2019 vedlegg 1 - Protokoll for styremøte 2018-12-06.pdf
Styresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfStyresak 003-2019 Godkjenning av protokoll for ekstraordinært styremøte.pdf
Styresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdfStyresak 003-2019 vedlegg 1 - Protokoll for ekstraordinært styremøte.pdf
Styresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdfStyresak 004-2019 Orienteringssaker saksframlegg.pdf
Styresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdfStyresak 004-2019 vedlegg 1 - Oppfølgingsliste styrets vedtak.pdf
Styresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdfStyresak 005-2018 Virksomhetsrapport per desember 2018 saksframlegg.pdf
Styresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdfStyresak 005-2019-1 vedlegg - Virksomhetsrapport per desember 2018.pdf
Styresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdfStyresak 006-2019 Oppdragsdokument 2019 saksframlegg.pdf
Styresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdfStyresak 007-2019 Framtidig håndtering av operativsystem saksframlegg.pdf
Styresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdfStyresak 007-2019 vedlegg 1 - Styringdokument - Fremtidig håndtering av.pdf
Styresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdfStyresak 007-2019 vedlegg 2 - Faseplan gjennomføring - Fremtidig håndter.pdf
Styresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdfStyresak 009-2019 Avslutning av Integrasjonsprosjektet - saksframlegg.pdf
Styresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdfhttps://helsenordikt.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190208/Styresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdfStyresak 009-2019 vedlegg 1 - Avslutning av Integrasjonsprosjektet.pdf

Fant du det du lette etter?